Γραπτά του Δημητρίου Παναγόπουλου

Ο αείμνηστος ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος υπήρξε ένας άοκνος εργάτης του Ευαγγελίου με πλήθος καταπληκτικών ομιλιών και συγγραμμάτων. Χωρίς σπουδές και τίτλους, έχοντας όμως το σπουδαίο χάρισμα του λόγου και κυρίως την πλουσιότατη Χάρη του Κυρίου μας που τον επεσκίαζε και τον καθοδηγούσε, βοήθησε πλήθος ανθρώπων να βρούν και να ακολουθήσουν την οδό της σωτηρίας. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν επεδίωξε να αναλάβει αυτήν την διακονία αλλά ο Ίδιος ο Χριστός τον επέλεξε και του την ανέθεσε.

Αν και ο μακαριστός ιεροκήρυκας διέπρεψε στις ομιλίες δεν υστερεί καθόλου και στα γραπτά του που είναι όντως καταπληκτικά. Αξίζει να τα μελετήσουμε.


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:

..η φιλοσοφία του Νίτσε, ο πιθηκάνθρωπος των Δαρβινιστών, η δύναμις και η ύλη του Μπύχνερ, ήσαν καθημερινά θέματα συζητήσε­ως... (25/1/09)
Εκκλησία. Η Εικόνα εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν είναι μία αγιογραφία και όχι μια «ζωγραφιά θρησκευτική». (9/8/2007)

Του αειμνήστου Δ. Παναγόπουλου ... (21/3/2018)
Ήμουν στο λεωφοερίο και δίπλα μου καθόταν μία κυρία.... (4/10/2015)
Ο Χριστός είναι αυτός που μας έφτιαξε και αυτός που μας εξαγόρασε με το Αίμα Του! (17/4/2013)
Πίστις που δεν μας κάμνει να κόψωμε τα ελαττώματά μας και να γίνωμε καλοί, δεν είναι πίστις σωτηρίας. (10/4/2013)
Δημήτριος Παναγόπουλος: Ο εργαζόμενος την αρετήν της ειρήνης προς τον Θεόν, τον πλησίον του και τον εαυτόν του ονομάζεται... (6/4/2011)
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αειμνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου... (12/2/2011)
Του μακαριστού Δημητρίου Παναγόπουλου. Η πύλη του ουρανού εστίν η ταπείνωσις... (9/11/2010)
Του Δημητρίου Παναγόπουλου. Τέσσαρες Μοναχοί από μίαν Σκήτην, επήγαν κάποτε και ευρήκαν ένα μεγάλο Ασκητή... (24/8/2010)
Του αειμνήστου Δημητίου Παναγοπούλου. Ιατρός τις άπιστος, συναντήσας λαϊκόν ιεροκήρυκα εις τι χωρίον της Βοιωτίας... (19/8/2010)
Του αειμνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου. Είναι πάντοτε οπισθο­δρομικοί μη έχοντες καιρόν να καλλιεργήσουν εαυτούς... (5/6/2010)
«Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε»Ας είναι λοιπόν σύνθημα και κανών της ζωής μας αγαπη­τοί ο λόγος αυτός του Κυρίου. (4/2/09)
Τα Μοναστήρια είναι τα μάτια της Ορθοδοξίας μας, δια των οποίων βλέπει τον διάβολον και τον πολεμεί μέρα νύχτα... (28/1/09)
Η πίστις δοκιμάζεται ωσάν σε λυδία λίθον, επάνω εις τας θλίψεις. Εις τας θλίψεις η πίστις φαίνεται, εάν είναι αληθής η ψευδής.... (6/3/08)
«Η μετάνοια είναι πρόξε­νος βασιλείας ουρανών και είσοδος παραδείσου και τρυφής αιωνίου απόλαυσις» (15/9/08)


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης