Λέγει ο Κύριος στον Πρόδρομο και Βαπτιστή: «Άφες άρτι». Άφησε, Ιωάννη, να αγιασθή η φύσις του ύδατος. πρέπει όλα να εκπληρωθούν από εμέ. Εάν εγώ δεν βαπτισθώ από σένα, δεν θα καταδέχεται (μιμούμενος το παράδειγμά μου) ένας βασιλεύς από άσημο ιερέα να βαπτισθή. «Άφες άρτι». Άφησε να επιβεβαιώση με την φωνή ο Πατέρας μου από τον ουρανό ότι «Αυτός είναι ο υιός μου ο αγαπητός», για να μην αρχίσουν οι Ιουδαίοι να με ονομάζουν παιδί του ξυλουργού αλλά του επουράνιου Πατέρα. «Άφες άρτι». Μην έρχεσαι σ’ αντίθεση με τον Αδάμ. Έγινα (με την ενανθρώπησή μου) δεύτερος Αδάμ, θέλοντας να ξεπλύνω την ακαθαρσία των αμαρτημάτων του. Εάν εγώ δεν βαπτισθώ, πώς θα καθαρισθή εκείνος;

(Άγ. Ιωάν. ο Χρυσόστομος)

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ"
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ”
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης