ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΣΥΝΑΞΙ

Ήταν απόγευμα Κυριακής στο KOLWEZI μετά  τον Εσπερινό. Τριάντα γυναίκες και είκοσι άνδρες περίμεναν έξω από μία αίθουσα τον υπεύθυνο της Ιεραποστολής για την σύναξη. Ο ιερέας είχε πληροφορηθεί ενωρίτερα ότι παρόμοιες συνάξεις πραγματοποιούνταν κάθε Σάββατο απόγευμα την ώρα του Εσπερινού. Θεώρησε το γεγονός αυτό σοβαρό και προτεσταντικής εμπνεύσεως, αισθανόμενος δε την ευθύνη του, τους σύστησε οι συνάξεις αυτές να γίνονται μετά τον Εσπερινό παρουσία ιερέως. Αυτό λοιπόν έγινε εκείνο το απόγευμα.

Μόλις εμφανίστηκε ο Ιερέας, άρχισαν όλοι οι χριστιανοί να ψάλλουν, άλλοι να κραυγάζουν (με τον ιδιάζοντα τρόπο τους) και άλλοι να χτυπούν παλαμάκια, ενώ πολλοί τον έρραιναν με λουλούδια! Ή υποδοχή ήταν εντυπωσιακή και πρωτότυπη, στην συνέχεια οδηγήθηκαν στην αίθουσα, όπου εκάθησαν πλην ενός, ο όποιος έλαβε τον λόγο και είπε: «Δοξάζουμε τον Θεό, πάτερ, για το σημερινό γεγονός της συνάξεως πού γίνεται παρουσία σας. Ευχαριστούμε συγχρόνως τον Χριστό, διότι σάς εφώτισε να δήτε το λάθος των συνάξεων μας, πού πραγματοποιούσαμε χωρίς την ευλογία σας. Καταλάβαμε το λάθος μας, σάς ζητούμε συγγνώμη και σάς υποσχόμαστε ότι θα τηρήσουμε τις εντολές σας.»

Ο ιερέας δεν ανέμενε τέτοια ομολογία ούτε τέτοια μετάνοια και ταπείνωσι. Αισθάνθηκε ότι ή ατμόσφαιρα «ηλεκτρίσθηκε» πνευματικά και την Χάρι του Αγίου Πνεύματος να καλύπτει όλους τούς παρευρισκομένους. Αυτά πού ακολούθησαν δεν ήσαν ούτε σχεδίαση ούτε επινόηση ανθρώπων. Ό,τι ελέχθη και ακούσθηκε εκείνο το απόγευμα κατευθυνόταν από το φωτισμό τού Αγίου Πνεύματος και όχι μόνο για τους γηγενείς κατοίκους της Συνάξεως, αλλά και για τον ιερέα. Σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου: «εγώ γαρ δώσω υμίν στόμα και σοφίαν, ή ού δυνήσονται αντειπείν ουδέ αντιστήναι πάντες οι αντικείμενοι υμίν.» (Λουκ. κα' 15), «ιλάσθητι ημίν τοις αμαρτωλοίς και αναξίοις δούλοις Σου» (ευχή Θ' Ώρας)

†Ο Κατάγκα Μελέτιος

Φως Εθνών
Τριμηνιαίο Περιοδικό
τεύχος 129 1η Τριμηνία 2011
Έκδοσις Συλλόγου
Ορθοδόξου Ιεραποστολής
ο " ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ"


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης