Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος                             

Α’ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
    1. Προέλευση και επέκταση των Ρως        
    2. Σύντομο ιστορικό του εκχριστιανισμού των Ρως    

Β’ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
    ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
    1. Ο χαρακτήρας της ιεραποστολής             
    2. Η συμβολή των ιεραποστολών            

Γ’ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ            

Επίλογος                            
Παραπομπές                          
Βιβλιογραφία

Πρόλογος

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την ιεραποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και, πιο συγκεκριμένα, της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, στη Ρωσία. Ο σκοπός της εργασίας δεν είναι μόνο η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με την ίδρυση και στερέωση της Εκκλησίας της Ρωσίας, αλλά κυρίως η διευκρίνηση της μεθόδου ιεραποστολικής δράσεως των Ελλήνων ιεραποστόλων. Aποφεύχθηκε η αναφορά σε ιστορικές λεπτομέρειες και επιστημονικές διενέξεις και έγινε προσπάθεια να τονιστούν τα σημεία εκείνα που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα για τον τρόπο που η Εκκλησία μας έδρασε, ώστε να φωτίση και να σώση τους γείτονες λαούς από το σκότος της αγνοίας του αληθινού και μόνου Θεού. Η βιβλιογραφία η σχετική με τον εκχριστιανισμό των Ρώσων είναι πολλή· στην παρούσα εργασία έγινε επιλογή μερικών γνωστών και εύχρηστων βοηθημάτων.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας εκτίθενται η εμφάνιση των Ρως στον χώρο που καταλαμβάνει η σημερινή Ρωσία, η πρώτη επαφή τους με τον χριστιανισμό και οι διαδικασίες που οδήγησαν στο Βάπτισμά τους επί Βλαδιμήρου. Στο δεύτερο μέρος γίνονται ωρισμένες επισημάνσεις όσον αφορά στον χαρακτήρα της ιεραποστολής και την συμβολή των ιεραποστόλων. Τέλος, στο τρίτο μέρος εκτίθεται η οργάνωση της ιεραποστολικής προσπαθείας.         


Προέλευση και επέκταση των Ρως, Σύντομο ιστορικό του εκχριστιανισμού των Ρως... (2/1/2013)
Η πνευματική ακτινοβολία του Βυζαντίου ως παράγοντας εκχριστιανισμού των Ρως... (2/1/2013)
Ο χαρακτήρας της ιεραποστολής ήταν εκκλησιαστικός... (2/1/2013)


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης