Ομιλίες στις "Κατηχήσεις" του Αγίου Κυρίλλου (ηχητική μορφή mp3)
Μέρος Δ'

 Οι "Κατηχήσεις" του Αγίου Κυρίλλου Επισκόπου Ιεροσολύμων είναι από τα σπουδαιότερα Πατερικά έργα. Πρόκειται για κυρίως προβαπτισματικούς λόγους που με καταπληκτικό τρόπο ο Άγιος Ιεράρχης μετέδιδε τα δόγματα της Πίστεως και τις εκκλησιαστικές διδασκαλίες εισάγοντας τους προετοιμαζόμενους για το Βάπτισμα στην γνώση του εκκλησιαστικού βίου. Στην εποχή μας οι περισσότεροι Χριστιανοί έχουν ανάγκη από κατήχηση αφού αγνοούν πολύ βασικά στοιχεία από την διδασκαλία της Εκκλησίας. Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος σε 211 ομιλίες ερμηνεύει του λόγους του Αγίου και μας βοηθεί να κατανοήσουμε καλύτερα τις θεοφώτιστες διδασκαλίες. Είναι ανάγκη όλοι να τις ακούσουμε! Οι ομιλίες θα δημοσιευτούν σε τέσσερα μέρη.


Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 151η
Εκφων. 20-03-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:20), 27,1 ΜΒ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 152η
Εκφων. 27-03-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:55), 28,3 ΜΒ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 153η
Εκφων. 03-04-2010, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:32), 27,7 ΜΒ (14-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 154η
Εκφων. 10-04-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:18), 27,6 ΜΒ (14-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 155η
Εκφων. 17-04-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:52), 27,4 ΜΒ (14-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 156η
Εκφων. 02-10-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:50), 27,8 ΜΒ (14-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 157η
Εκφων. 09-10-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:09), 27,0 ΜΒ (14-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 158η
Εκφων. 16-10-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:25), 27,2 ΜΒ (14-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 159η
Εκφων. 23-10-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:40), 27,7 ΜΒ (14-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 160η
Εκφων. 30-10-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια 01:01:14), 28,0 ΜΒ (14-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 161η
Εκφων. 13-11-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:25), 27,2 ΜΒ (16-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 162η
Εκφων. 20-11-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:15), 27,5 ΜΒ (16-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 163η
Εκφων. 27-11-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:09), 27,9 ΜΒ (16-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 164η
Εκφων. 04-12-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:08) 27,9 Μβ (16-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 165η
Εκφων. 11-12-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:54), 27,4 ΜΒ (16-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 166η
Εκφων. 18-12-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:54), 27,8 ΜΒ (16-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 167η
Εκφων. 15-01-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:47), 28,2 Μβ (16-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 168η
Εκφων. 22-01-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:25), 28,1 ΜΒ (16-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 169η
Εκφων. 29-01-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:58:47), 26,9 ΜΒ (16-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 170η
Εκφων. 05-02-1990, ηχητ. αρχείο mp3, δάρκεια (00:56:53), 26,0 ΜΒ (16-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 171η
Εκφων. 12-02-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:18),27,6 (17-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 172η
Εκφων. 19-02-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:37), 27,2 ΜΒ (17-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 173η
Εκφων. 05-03-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:23), 28,1 ΜΒ (17-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 174η
Εκφων. 12-03-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:10), 28,0 ΜΒ (17-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 175η
Εφων. 19-03-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:14), 27,5 ΜΒ (17-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 176η
Εκφων. 26-03-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:18), 27,1 ΜΒ (17-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 177η
Εκφων. 02-04-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:08), 27,9 ΜΒ (17-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 178η
Εκφων. 01-10-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:52), 28,3 ΜΒ (17-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 179η
Εκφων. 08-10-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:40), 28,2 ΜΒ (17-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 180η
Εκφων. 15-10-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:57:56), 26,5 ΜΒ (17-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 181η
Εκφων. 22-10-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:04), 27,4 ΜΒ (21-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 182η
Εκφων. 29-10-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:38), 27,3 ΜΒ (24-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 183η
Εκφων. 05-11-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:26), 27,6 ΜΒ (24-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 184η
Εκφων. 12-11-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:11), 28,0 ΜΒ (24-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 185η
Εκφων. 19-11-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:29), 27,6 ΜΒ (24-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 186η
Εκφων. 26-11-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:02), 27,9 ΜΒ (24-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 187η
Εκφων. 03-12-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:02:16), 28,5 ΜΒ (24-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 188η
Εκφων. 10-12-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:56), 27,4 ΜΒ (24-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 189η
Εκφων. 17-12-1990, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:18), 27,6 ΜΒ (24-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 190η
Εκφων. 14-01-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:06), 27,5 ΜΒ (24-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 191η
Εκφων. 21-01-1991, ηχητικ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:07), 27,5 ΜΒ (25-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 192η
Εκφων. 28-01-1991, ηχητικ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:05), 27,9 ΜΒ (25-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 193η
Εκφων. 04-02-1991, ηχητικ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:04), 28,0 ΜΒ (25-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 194η
Εκφων. 11-02-1991, ηχητικ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:24), 27,6 ΜΒ (25-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 195η
Εκφων. 25-02-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:37), 28,2 ΜΒ (25-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 196η
Εκφων. 04-03-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:58:58), 26,9 ΜΒ (25-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 197η
Εκφων. 11-03-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:35), 27,7 ΜΒ (27-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 198η
Εκφων. 18-03-1991, χητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:58:04), 26,5 ΜΒ (27-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 199η
Εκφων. 25-03-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:58:43), 26,8 ΜΒ (27-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 200η
Εκφων. 07-10-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:43), 27,3 ΜΒ (27-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 201η
Εκφων. 14-10-1991, ηχητικ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:58:56), 26,9 Μβ (1-06-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 202η
Εκφων. 21-10-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:27), 27,6 ΜΒ (01-06-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 203η
Εκφων. 04-11-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:56), 27,8 ΜΒ (01-06-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 204η
Εκφων. 11-11-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:05), 27,9 ΜΒ (01-06-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 205η
Εκφων. 18-11-1991, ηχητικ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:19), 27,6 ΜΒ (01-06-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 206η
Εκφων. 25-11-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:02), 27,0 ΜΒ (01-06-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 207η
Εκφων. 02-12-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:00), 27,9 ΜΒ (01-06-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 208η
Εκφων. 16-12-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:54), 27,8 ΜΒ (01-06-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 209η
Εκφων. 13-01-1991, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:58:39), 26,8 ΜΒ (01-06-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 210η
Εκφων. 06-04-2010, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:58:29), 26,7 ΜΒ (01-06-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 211η
Εκφων. 13-04-2010, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:22), 27,6 ΜΒ (01-06-2010)


Print-icon 

Login-iconLogin