«Κάθε Σάββατο ο καθένας ας παίρνει στα χέρια του την ευαγγελική περικοπή που πρόκειται να αναγνωσθεί, να την αναγινώσκει συνεχώς και να παρατηρεί με ακρίβεια πολλές φορές όσα υπάρχουν σ’ αυτήν και να τα εξετάζει με προσοχή. Το κέρδος από αυτήν την προετοιμασία θα είναι μεγάλο», μας υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Με τα σύγχρονα μέσα μπορούμε όχι μόνον να μελετήσουμε τις ευαγγελικές περικοπές, προετοιμαζόμενοι για την Κυριακή, αλλά να εμβαθύνουμε σ’ αυτές ακούγοντας ερμηνευτικές ομιλίες εκλεκτών ιεροκηρύκων.1 - 24 / 44
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή ΙΖ' Ματθαίου - (Της Χαναναίας)π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή ΙΖ' Ματθαίου - (Της Χαναναίας)
Αρχείο mp3 - Εκφων. 17/2/2002 - Διάρκεια 00:25:32- Μέγεθος 17,5 MB (5/2/2011)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή ΙΒ' Λουκά - (Του Ζακχαίου)π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή ΙΒ' Λουκά - (Του Ζακχαίου)
Αρχείο mp3 - Εκφων. 27/1/2002 - Διάρκεια 00:26:40- Μέγεθος 18,3 MB (29//1/2011)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή ΙΒ' Λουκά - (Των 10 Λεπρών)π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή ΙΒ' Λουκά - (Των 10 Λεπρών)
Μέσα στην χαρά του ο άνθρωπος ξεχνά την ευεργεσία του Θεού.... Αρχείο mp3 - Εκφων. 20/1/2002 - Διάρκεια 00:29:05- Μέγεθος 19,9 MB (15//1/2011)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Κυριακή Η' Λουκά (Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη)π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Κυριακή Η' Λουκά (Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη)
Αρχείο mp3 - Εκφων. 11/11/2001 - Διάρκεια 00:26:55- Μέγεθος 18,4 MB (13//11/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή Στ' Λουκά -Θεραπεία τής αιμοροούσηςπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή Στ' Λουκά -Θεραπεία τής αιμοροούσης
Αρχείο mp3 - Εκφων. 27/10/2002 - Διάρκεια 00:22:16- Μέγεθος 15,2 MB (6/11/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή ΣΤ' Λουκάπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή ΣΤ' Λουκά
Αρχείο mp3 - Εκφων. 20/10/2001 - Διάρκεια 00:27:44- Μέγεθος 19 MB (23/10/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή Δ' Λουκάπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή Δ' Λουκά
Αρχείο mp3 - Εκφων. 14/10/2001 - Διάρκεια 00:29:07- Μέγεθος 20 MB (17/10/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρούπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
Αρχείο mp3 - Εκφων. 15/9/2002 - Διάρκεια 00:24:51- Μέγεθος 18,8 MB (17/9/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή προ της Υψώσεωςπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή προ της Υψώσεως
Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:27:29- Μέγεθος 18,8 MB (10/9/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή Θ΄ Ματθαίου π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή Θ΄ Ματθαίου
Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:26:50 - Μέγεθος 18,4 MB (23/7/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή Στ΄ Ματθαίου (Θεραπεία Παραλυτικού)π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή Στ΄ Ματθαίου (Θεραπεία Παραλυτικού)
Εκφων. (4/8/2002) -Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:24:29 - Μέγεθος 16,8 MB (3/7/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή Δ΄ Ματθαίου (Του Εκατοντάρχου)π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή Δ΄ Ματθαίου (Του Εκατοντάρχου)
Εκφων. (1/7/2001) -Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:27:21 - Μέγεθος 18,7 MB (19/6/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή των Αγίων Παντωνπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή των Αγίων Παντων
Εκφων. (10/6/2001) -Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:27:17 - Μέγεθος 18,7 MB (30/5/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή της Πεντηκοστήςπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή της Πεντηκοστής
Εκφων. (23/6/2002) -Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:28:44 - Μέγεθος 19,7 MB (24/5/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή της Σαμαρείτιδοςπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή της Σαμαρείτιδος
Εκφων. (2/6/2002) Διάρκεια 00:26:35 - Μέγεθος 18,2 MB [2/5/2010]
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή του Παραλύτου π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή του Παραλύτου
Εκφων. (6/5/2001) Διάρκεια 00:21:33 - Μέγεθος 14,8 MB [24/4/2010]
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή των Μυροφόρων π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή των Μυροφόρων
Εκφων. (14/5/2000) Διάρκεια 00:28:42 - Μέγεθος 19,7 MB [17/4/2010]
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή του Θωμάπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή του Θωμά
Εκφων. (7/5/2000) Διάρκεια 00:28:55 - Μέγεθος 19,8 MB [14/4/2010]
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στιν Κυριακή των Βαΐωνπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στιν Κυριακή των Βαΐων
Εκφων. (23/4/2000) Διάρκεια 00:28:28 - Μέγεθος 19,5 MB [28/3/2010]
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στιν E' Κυριακή των Νηστειών π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στιν E' Κυριακή των Νηστειών
Εκφ. (1/4/01) Ηχητικό αρχείο mp3 - Διάρκεια (00:25:09) 17,2 MB (21/03/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στιν Δ' Κυριακή των Νηστειών π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στιν Δ' Κυριακή των Νηστειών
Εκφ. (9/4/00) Ηχητικό αρχείο mp3 - Διάρκεια (00:28:08) 19,3 MB (17/03/2010)
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή της Ορθοδοξίαςπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία στην Κυριακή της Ορθοδοξίας
Ηχητικό αρχείο mp3 - Διάρκεια (00:24:36) 16,08 MB (20//02/2010)
Κυριακή μετά τα Φώτα- Ομιλία π. Αθανασίου ΜυτιληναίουΚυριακή μετά τα Φώτα- Ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Ομιλία επί του Αποστολικού αναγνώσματος. Ο καταρτισμός των ποιμένων (κυρίως, αλλά όχι μόνον) και η επίγνωση του Υιού του Θεού. Ηχητικό αρχείο (mp3) (διάρκεια 00:29:07) (9/10/10)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης