Święty męczennik Lew Korobczuk

(Swaszczennomuczenik Lew) 1919 - 1944
(25 lutego /10 marca, pierwsza niedziela czerwca /n.st./)

Święty męczennik Lew pochodził z rodziny Korobczuków, która była głęboko związana z Ziemią Chełmską. Urodził się z dala od ziemi ojczy­stej - w 1919 r. w guberni jarosławskiej (Rosja), gdzie jego rodzice zna­leźli się na skutek bieżeństwa. Powrócili jednak na rodzinną Chełmszczy­znę, gdzie jego ojciec, bogobojny duchowny ks. mitrat Gabriel, absol­went Chełmskiego Seminarium Duchownego z 1913 r., został probosz­czem parafii prawosławnej w Kulnie.

Po ukończeniu szkoły średniej młody Lew wstąpił do Szkoły Dyry­gentów i Psalmistów Cerkiewnych, działającej w monasterze św. Onu­frego w Jabłecznęj. Pomyślnie ukończył ją w 1939 roku. W trudnych la­tach wojny powierzono mu obowiązki psalmisty parafii prawosławnej w Werbkowicach na Chełmszczyźnie. W tym czasie proboszczem tej pa­rafii był ks. Aleksy Baranów. W Werbkowicach Lew wstąpił w związek małżeński z Wierą, córką Stefana. Małżonkowie Korobczukowie docze­kali się dwojga dzieci: syna Aleksandra i córki Raisy.

Po zawarciu związku małżeńskiego, w 1942 r. Lew otrzymał święce­nia z rąk biskupa Hilariona (Ohijenko), podejmując trud służby kapłań­skiej.

Na podstawie fragmentów książki Jarosława Charkiewicza, Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych, (Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2008), udostępnionych dzięki uprzejmości Autora.


Our visitors also read the following:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer