Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΜΑΣΩΝΙΑΣ - ΡΟΤΑΡΥ - ΛΑΪΟΝΣ - ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ

Δώδεκα Ομιλίες σε ηχητική μορφή (mp3)

***

Λίγα λόγια περί Μασωνίας

Η Μασονία, επίσης γνωστή ως Ελευθεροτεκτονισμός, είναι μυστική θρησκεία, της οποίας η αρχή χάνεται στις αρχές της δευτέρας μετά Χριστόν χιλιετίας. Η πιο πιθανή εκδοχή για την ιστορική της εξέλιξη είναι ότι μορφοποιήθηκε με τη σταδιακή μεταμόρφωση των χριστιανικών συντεχνιών των κτιστών (τεκτόνων - masons) του Μεσαίωνος («επαγγελματικός Μασονισμός») σε ανεξίθρησκο σωματείο («θεωρητικός Μασονισμός»), στις αρχές του 18ου αι. (1723 : Σύνταγμα του Anderson) με έντονες και αυξανόμενες έκτοτε επιδράσεις επ’ αυτού της Αλχημείας-Ερμητισμού και του ιουδαϊκού μυστικισμού (Καββάλα). Η παρουσία εντόνων θρησκευτικών στοιχείων, λ.χ. τεκτονικών μυστηρίων (όπως η «υιοθεσία λυκιδέως»), ιερατείου με ιερατικούς βαθμούς προς επιτέλεση των τελετών και ιδιαιτέρων ναών και βωμών στις Στοές τους, η καλλιέργεια ιδιαιτέρας θεολογίας και σωτηριολογίας, η τήρηση εορτών (λ.χ. των  ηλιοστασίων 27 Δεκεμβρίου και 24 Ιουνίου), η έντονη σύνδεση με τα αρχαιοελληνικά «μυστήρια», και η αντίληψη ότι «πας μη τέκτων βέβηλος» κ.α., καθιστούν καταφανές ότι η Μασονία είναι θρησκεία ή μάλλον υπερθρησκεία – κατά τα πρότυπα του αρχαίου γνωστικισμού - και θεωρεί εαυτήν ως απαραίτητη προς επίτευξη της αληθούς και φωτιστικής γνώσεως.
Η ανάμειξή της σε πολλές επαναστάσεις και κοινωνικές ανατροπές, ο έντονος αντικληρικαλιστικός της χαρακτήρας, εμφανής σε πάμπολλα συγγράμματα Μασόνων, αλλά και στα ίδια τα ιστορικά γεγονότα και ο τεκμηριωμένος ενστερνισμός των επιδιώξεων της  Θεοσοφικής Εταιρείας, μήτρας του New Age, δεικνύει  πως πέραν των ισχυρισμών της Μασονίας, ότι αποτελεί απλό φιλανθρωπικό σωματείο με φιλοσοφικές αναζητήσεις και συμβολισμούς, στην πραγματικότητα η αυστηρότατα και με φρικτούς τελετουργικούς όρκους και απειλές τηρούμενη μυστικότητα των ενεργειών της, υποκρύπτουν πολλές φορές φοβερές πολιτικές, εκκλησιαστικές και άλλες διεργασίες · χαρακτηριστικώτερο περί τούτου παράδειγμα, αυτό της ιταλικής Στοάς P2 στην Ιταλία, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με ιστορική απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης (Πρωτοδικείου Αθηνών) του 1969 «ο τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία γνωστή υπό την ρηθείσαν έννοιαν, αλλά τοιαύτη μη φανερά, έχουσα δόγματα και λατρείαν μη φανεράν (κρυφίαν) και αποτελούσα μυστικήν οργάνωσιν άγνωστον κατά το περιεχόμενον ου μόνον εις τους πολλούς, αλλά και εις αυτούς ακόμη τους τέκτονας, λόγω των τελευταίων μυήσεων από βαθμού εις βαθμόν» κ.λπ..


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:

Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:28:05-Μέγεθος 19,2MB (9/11/2010)
Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:29:12-Μέγεθος 26 MB (9/11/2010)
Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:29:02-Μέγεθος 19,9 MB (9/11/2010)
Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:29:06-Μέγεθος 19,9 MB (9/11/2010)
Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:28:37-Μέγεθος 19,6 MB (9/11/2010)
Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:29:19-Μέγεθος 20,1MB (9/11/2010)
Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:29:12-Μέγεθος 20 MB (9/11/2010)
Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:29:18-Μέγεθος 20,1 MB (9/11/2010)
Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:28:24-Μέγεθος 19,5 MB (9/11/2010)
Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:28:24-Μέγεθος 19,5 MB (9/11/2010)
Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια 00:29:12-Μέγεθος 20 MB (9/11/2010)


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης