Μ. Σάββατον - Την Θεόσωμον Ταφήν και την εις Άδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εορτάζομεν

Τολμηροί

«Τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού»
(Μάρκ. ιε' 42-47)

Ο Μέγας Διδάσκαλος είναι πια νεκρός.
Ο φόβος των Ιουδαίων βρίσκεται σφραγισμένος μέσα σ' ένα τάφο. Όμως, οι συνειδήσεις τόσο ταράχθηκαν από το τέλμα τους με τα λόγια Εκείνου, που και νεκρόν ακόμη τον φοβούνται. Το Όνομά Του προκαλεί την απέχθεια και το μίσος. Η ατμόσφαιρα είναι ικανά ηλεκτρισμένη που κανείς δημόσια δεν μπορεί χωρίς κίνδυνο να μιλά γι' Αυτόν.

Από κείνους που στάθηκαν θαυμασταί του Ιησού, διακρίνονται δυο κατηγορίες.
Εκείνοι που φανερά τον ακολουθούσαν, και εκείνοι που για τον φόβο των Ιουδαίων έμειναν κρυφοί Μαθηταί Του.

Κανείς δεν μπορεί να καυχηθή ότι είναι τολμηρός. Αν μέσα σου ομνύης ότι αγαπάς τον Ιησούν και είσαι έτοιμος να πεθάνης γι' Αυτόν, ο Απ. Πέτρος και οι άλλοι Δέκα Μαθηταί σε διαψεύδουν.

Αν πάλι, μέσα σου δεν αισθάνεσαι βεβαιότητες πίστεως και αγάπης, έρχονται στιγμές που στέκεσαι πιο πάνω από τα γεγονότα. Και τούτο το δείχνουν ο Νικόδημος, ο Ιωσήφ και οι Μυροφόρες Γυναίκες.

Η προσέγγισι του νου και της καρδιάς στο Θεό απαιτεί τόλμη. Ο νους έχει τους δισταγμούς του. η καρδιά τους λόγους της...

Η τόλμη είναι θεϊκό δώρο που δίδεται στους ταπεινούς.

«Ουχ ότι ικανοί εσμεν αφ' εαυτών, ...αλλ' η ικανότης ημών εκ του Θεού» (Β' Κορ. γ' 5). Το κήρυγμα του Χριστού θέλει τόλμη. Ακόμη και η βίωσι η χριστιανική απαιτεί τόλμη. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος και πρόθυμος να αποδεχθή το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και αντιτίθεται. Η φυσική κατάστασι του Χριστιανού είναι ο κίνδυνος. Ποτέ όμως δεν θα πρέπει να λογαριάζεται. Τρεις κινδύνους έχει ν' αντιμετωπίση: Τους ανθρώπους, τη ζωή και τις αντίθεες πνευματικές δυνάμεις. Η τόλμη που του δίνει ο Χριστός θα του χαρίση την περιφανέστερη νίκη.

Απολυτίκιον. Ήχος β'.

Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντόν σου Σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ, κηδεύσας, απέθετο. Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης