Βασιλική Σφυρή,
Ψυχολόγος

Το «Μετα-εκτρωτικό Σύνδρομο»

Αν καθίσει κανείς σε ένα θάλαμο αναμονής χει­ρουργείου έκτρωσης θα δει στις αντιδράσεις των γυναι­κών σημάδια που μαρτυρούν τον βαθύ εσωτερικό τους πόνο. Οι αντιδράσεις αυτές μοιράζονται ανάμεσα στον θυμό και την θλίψη. Έτσι, όπως αναφέρεται στην διε­θνή βιβλιογραφία, κάποιες γυναίκες θα εκδηλώσουν άρ­νηση, (αμυντικός μηχανισμός που στηρίζεται στο συναί­σθημα του θυμού), ενώ κάποιες άλλες θα αποχαιρετούν σπαρακτικά το αγέννητο παιδί τους εκδηλώνοντας την θλίψη τους. Οι μεν γυναίκες με άρνηση λένε στον εαυτό τους «...θα περάσει, δεν θα το σκέφτομαι, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς...», οι δε γυναίκες με θλίψη λένε στο α­γέννητο μωρό τους «...η μαμά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, εύχομαι να μπορούσες να γεννηθείς...».

Η ώρα της έκτρωσης, σαν σημείο μηδέν, θα τραυμα­τίσει τον εσωτερικό τους κόσμο και τα σημάδια του τραύματος θα είναι εμφανή στο σώμα, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. Σημάδια όμως, που δυστυχώς περνούν απαρατήρητα στους πολλούς (ιδιαίτερα τα ψυ­χικά), ακόμα και στις ίδιες που θα ψάξουν να βρουν άλ­λες αιτίες για αυτά, όπως κάνουν συνήθως τα άτομα με ε­νοχές που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν.

Τα ψυχικά σημάδια της έκτρωσης είναι πιο πολύ­πλοκα και ακολουθούν δρομολόγια που θυμίζουν πέν­θος. Ενώ το αρχικό συναίσθημα είναι αυτό της ανακού­φισης, δυστυχώς ακολουθείται από ένα «συναισθηματι­κό μούδιασμα» που είναι βασικό χαρακτηριστικό πέν­θους, το οποίο στις οκτώ εβδομάδες από την έκτρωση α­κολουθείται από συμπτώματα διαταραχής ύπνου, διατρο­φής, σεξουαλικής δυσλειτουργίας κ.ά. Πολλές από τις γυναίκες περνούν σε ένα δυσκολότερο στάδιο, που ανα­φέρουν συμπτώματα κατάθλιψης όπως, έλλειψη ενδιαφέροντος για ζωή, ατονία, βαθιά θλίψη, εκρήξεις θυμού και κλάματος χωρίς εμφανή εξωτερικό λόγο. Μερικές εκδηλώνουν και αυτοκτονικό ιδεασμό.

Όπως ποικίλλουν τα συμπτώματα του "μετεκτρωτικού συνδρόμου", ανάλογα με την οικογενειακή, ψυχολογική, ηλικιακή κατάσταση της γυναίκας, έτσι ακριβώς ποικίλλει και ο τρόπος έκφρασης και ο τρόπος έκφρασης και ο χρόνος εμφάνισής τους σε κάθε περίπτωση.

Βασιλική Σφυρή,
Ψυχολόγος

Από το βιβλίο, "Εγώ, το αγέννητο παιδί", το οποίο
διανέμεται δωρεάν από την Αγκαλιά, σελίδα 16, έκδοση 2010

πηγή: Καρυγή ζωής: Σας ικετεύω μη μας σκοτώνετε!
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ
Αντικειμενική ενημέρωση για όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη" 
Τηλ: 2310212659


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης