Ψήφισμα κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας για το όνομα του κρατιδίου των Σκοπίων και Καζίνο Φλωρίνης

Σήμερα Δευτέρα 22 Ἰανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε Γενικὴ Ἱερατικὴ Σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας, τὴν ὁποία συνεκάλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-τροπολίτης κ. Θεόκλητος, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Στεφάνου Πτολεμαΐδος.

Κατὰ τὴ Σύναξη ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τοὺς κληρικοὺς γιὰ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων καὶ ἀνέλυσε τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ μιὰ ἐνδεχομένη χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου «Μακεδονία» στὸ ὄνομα τοῦ κρα-τιδίου. Τοὺς ἐνημέρωσε ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ καζίνο ποὺ προγραμματίζεται νὰ λειτουργήσει στὴ Φλώρινα.

Κατόπιν τούτων, ἡ Ἱερατικὴ Σύναξη ἐξέδωσε τὸ ἀκόλουθο Ψήφισμα:

«Ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ τῆς ἀκριτικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας, ἀφοῦ ἐνημερωθήκαμε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Θεόκλητο γιὰ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, καὶ ἔχοντες ἰδίαν γνῶσιν τῆς καταστάσεως καὶ τῶν διαθέ-σεων τῶν γειτόνων μας, δεδομένου ὅτι συνορεύουμε μὲ τὸ κρατίδιο  αὐτό, ἐκφράζοντες δὲ καὶ τὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς μας, δη-λώνουμε τὰ ἑξῆς:

1. Οἱ σλαβικῆς καταγωγῆς κάκοικοι τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴ Μακεδονία καὶ τοὺς Μακεδόνες. Ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρός τους Κίρο Γκλιγκόρωφ δήλωσε πρὸ ἐτῶν: “Ἐμεῖς εἴμαστε Σλάβοι καὶ ἤλθαμε στὴν περιοχή τὸν 6ο μ.Χ. αἰώνα. Δὲν ἔχουμε καμμία σχέση μὲ τὸν Μ. Ἀλέξανδρο καὶ τοὺς Μακεδόνες”. Τὸ ἴδιο ὑποστηρίζουν διάσημοι ξένοι καὶ δικοί τους ἱστορικοί. Ἑπομένως δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ διεκδικοῦν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας.

2. Ἡ Μακεδονία ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια εἶναι ἑλληνική. Τὸ μαρτυροῦν ἀναρίθμητα μνημεῖα μὲ ἑλληνικὲς ἐπιγραφές. Τὸ μαρτυροῦν τὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα τῶν κατοίκων της, ὅπως Ἀλέξανδρος, Φίλιππος, Ὀλυμπιάδα κ.λπ.. Τὸ μαρτυρεῖ ἡ συμμετοχὴ τῶν Μακεδόνων στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, ὅπου γίνονταν δεκτοὶ μόνο Ἕλληνες. Τὸ μαρτυρεῖ ἡ κοινὴ μὲ τοὺς ὑπολοίπους Ἕλληνες λατρεία τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴ Μακεδονία. Τὸ μαρτυροῦν οἱ ἐπιστολὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρὸς Μακεδόνες ἀποδέκτες (Θεσσαλονικεῖς, Φι-λιππησίους), ποὺ εἶναι γραμμένες στὰ ἑλληνικά. Τὸ τονίζει καὶ ὁ ἀρχαῖος Ἕλληνας γεωγράφος Στράβων λέγοντας “Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία”( Γεωγραφικά, Ζ' 9).

3. Πέρα ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ παραχάραξη καὶ τὸν σφετερισμὸ τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν ἐπιμονὴ τῶν γειτόνων μας νὰ συμπεριλάβουν στὸ ὄνομα τοῦ κράτους τους τὸν ὅρο “Μακεδονία” κρύβεται ἕνας ἀλυτρωτισμὸς ποὺ ἐγκρύπτει βλέψεις γιὰ κατάκτηση ὁλοκλήρου τῆς Μακεδονίας. Οἱ ἐπεκτατικές τους διαθέσεις φαίνονται ξεκάθαρα στὰ τραγούδια τους, στὰ συνθήματά τους, καθὼς καὶ στοὺς χάρτες ποὺ κατὰ καιροὺς κυκλοφοροῦν, ὅπου ἐπεκτείνουν τὴν ἐπικράτειά τους μέχρι τὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὸ Αἰγαῖο.

4. Ἐπίσης, τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας ἔχει καὶ ἐκκλησιαστικὲς διαστάσεις, δεδομένου ὅτι τυχὸν ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματός τους θὰ στηρίξει τὴν σχισματικὴ “Μακεδονικὴ Ἐκκλησία” τους, ἡ ὁποία ἀποκόπηκε ἀντικανονικὰ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας τὸ 1967.

Μετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ἐκφράζουμε τὴν πλήρη ἀντίθεσή μας στὸ νὰ συμπεριληφθεῖ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο ὁ ὅρος “Μακεδονία” στὴν ὀνομασία τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων. Ὑπάρχουν ἄλλα ὀνόματα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν. Τυχὸν ἀναγνώρισή του μὲ τέτοιο ὄνομα ἀποτελεῖ ἀπεμπόληση τῆς ἱερῆς γῆς τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας μας, τῆς ποτισμένης μὲ τὰ αἵματα μαρτύρων καὶ ἡρώων. Μιὰ τέτοια συμφωνία φτάνει στὰ ὅρια τῆς ἐθνικῆς μειοδοσίας καὶ προδοσίας. Ἡ ὑπογραφή μας θὰ ἔχει ὀλέθριες συνέπειες γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ ἐπισύρουμε τὸ ὄνειδος καὶ τὴν ὀργὴ τῶν ἑπομένων γενεῶν.

Τέλος, διασαλπίζουμε μὲ ὅλη τὴ δύναμή μας πρὸς κάθε κατεύθυνση τὸ σύνθημα ποὺ ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης μας Αὐγουστῖνος Καντιώτης  ἔλεγε: “Ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα ἑλληνική”.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐσχάτως ἀνακύψαν θέμα λειτουργίας καζίνο στὴν Φλώρινα, ἀναπροσυπογράφουμε τὴν πρὸ ἐτῶν ἀρνητικὴ ἀπόφαση ὅλων τῶν φορέων καὶ τοῦ λαοῦ τῆς πόλεώς μας, καὶ δηλώνουμε κατηγορηματικὰ τὴν πλήρη ἀντίθεσή μας σὲ μιὰ τέτοια ἐνέργεια ἡ ὁποία, ὄχι μόνο οἰκονομικὰ ὀφέλη δὲν θὰ προσφέρει στὸν τόπο, ἀλλὰ θὰ προκαλέσει τραγικὰ κοινωνικά, οἰκογενειακὰ καὶ ψυχικὰ δράματα, ὅπως ἀποδεικνύουν τὰ ἴδια τὰ γεγονότα σὲ πόλεις ποὺ λειτουγοῦν καζίνο. Ὅπως εἶπε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος σὲ δήλωσή του· “Δὲν θέλουμε οὔτε τὰ κέρδη του, οὔτε τὶς θέσεις ἐργασίας, οὔτε καὶ τὰ ἀντισταθμιστικὰ ὀφέλη του”. Αὐτὸ ποὺ θὰ δώσει οἰκονομικὴ ἄνθηση, εὐημερία καὶ λύση πολλῶν ἄλλων προβλημάτων δὲν εἶναι ἡ δημιουργία καζίνο ἀλλὰ ἐργοστασίων καὶ ἄλλων παραγωγικῶν ἔργων».

Γιὰ τοὺς 112 ἱερεῖς

Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου
προϊστάμενος Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Ἁγ. Παντελεήμονος ΦλωρίνηςPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης