Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ἀναγνωρίζουν τήν χειροτονίαν τῶν Παπικῶν «Ἐπισκόπων» καί τοῦ «Ἀρχιεπισκόπου» τῆς Οὐνίας εἰς διεθνές συνέδριον ὀργανωθέν ὑπό ἰνστιτούτου τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου.

◇ Τό τριετές μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ.   Μανώλη.

◇ Τό μουσουλμανικόν τέμενος καί αἱ συνέπειαί του. Τοῦ κ. Ἰ. Θ. Χαΐνη, Ὁμ.   Καθηγητοῦ Ἐ.Μ. Πολυτεχνείου.

◇ Ἀτυχεῖς δηλώσεις τοῦ Σεβ.   Θεσσαλονίκης διὰ τοὺς «φανατικούς», οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν τὸν
διάλογον Ὀρθοδοξίας καὶ Βατικανοῦ.

◇ Ἐρωτήματα διὰ τὸ νομοσχέδιον, τὸ ὁποῖον ὁρίζει τὸν τύπον ἐπιλογῆς κηδείας καὶ ταφῆς προσώπου.

◇ Τὸ ἱστορικὸν ψήφισμα διὰ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους», τὸ ἐγκριθὲν ὑπὸ 2.500 ὀρθοδόξων πιστῶν εἰς τὴν
συγκέντρωσιν τοῦ Σπόρτινγκ.

◇ Ἀρνητικαὶ ἐξελίξεις εἰς τὸ Σκοπιανόν.

◇ Ἐρωτηματικά προκαλοῦν αἱ κινήσεις τοῦ νέου Σεβ. Μητροπολίτου Κομοτηνῆς.

◇ Ὄχι τέμενος – τζαμί εἰς τὸν Βοτανικὸν δηλώνει ὁ πρώην Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

◇ Ἡ Ἑλλάς πού ἀντιστέκεται, ἡ Ἑλλάς πού ἐπιμένει. Τοῦ κ. Γεωργίου Π.   Παύλου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ ΔΠΘ.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης