Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ὑποθηκεύουν τήν Ἐθνικήν μας κυριαρχίαν καί τόν πλοῦτον-Ἐξαθλιώνουν τόν λαόν μας. Οἱ δανεισταί τῆς Ἑλλάδος διατάσσουν, ἐκβιάζουν καί ἐπιμένουν εἰς θανατηφόρους συνταγάς διά τήν Ἑλλάδα ἐπισημαίνει εἰς ἱστορικήν ἐπιστολήν του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος.

◇ Ἡ «Λέρναια Ὕδρα» τοῦ Προτεσταντισμοῦ ἐξευτελίζει καί ταπεινώνει τήν Ἑλλάδα διά τῆς κ. Μέρκελ.

◇ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας διά τήν θεματογραφίαν τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

◇ Ἡ ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή ὡς βασική προϋπόθεσις διά τήν ὑπέρβασιν τῆς κρίσεως. Ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σαράντη Σαράντου.

◇ «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ ΔΙΣ νά ἀναλάβουν πρωτοβουλίαν, διά νά καταψηφισθῆ ὑπό τοῦ Κοινοβουλίου ἡ νέα δανειακή σύμβασις», ζητεῖ μέ ἐπιστολήν της πρός τόν Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον καί ὅλα τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν».

◇ Ἡ Ἑλλὰς θὰ σωθῆ μόνον ὅταν οἱ διεφθαρμένοι πολιτικοὶ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμα τῆς μετανοίας τοῦ Ζακχαίου. Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ.

◇ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἠγνόησε τὰς «ἀπειλὰς» τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας καὶ ἐπεσκέφθη τὸν προφυλακισθέντα Ἡγούμενον π. Ἐφραίμ.

◇ Ἐπιστολὴ συμπαραστάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος εἰς τὸν Ἡγούμενον π. Ἐφραίμ.

◇ Εἰς τὸ Διεθνὲς Δικαστήριον θὰ ξεπουλήσουν καὶ τὸ Αἰγαῖον.

◇ «Ἀδικαιολόγητος» διάσπασις μεταξύ τῶν Χριστιανῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης