Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ ἐλέχγχει ὁλόκληρον τό πολιτικόν σύστημα. Πρόκειται διά τήν πλανητικήν ὀργάνωσιν τοῦ ἱδρύματος Ροκφέλερ, ἡ ὁποία μεθοδεύει τήν Παγκόσμιον Κυβέρνησιν.

◇ Ἀπό τήν Μασωνίαν εἰς τήν Λέσχην Μπίλντερμπεργκ.

◇ Δυστυχῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος εὑρίσκεται «ἐκτός τόπου καί χρόνου. Ἀνησυχεῖ διὰ ἐξελίξεις, διὰ τὰς ὁποίας ἔχει ἐργασθῆ ἀπὸ μακροῦ  χρόνου.

◇ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος: «Κρίσις» εἰς τά ἑλληνικά σημαίνει «θεία δίκη».  Ἡ ἐκκοσμίκευσις τῆς ὀργανώσεως τῶν κοινωνιῶν ἄνευ τῆς θρησκευτικῆς ἠθικῆς πολλαπλασιάζει τὰ προβλήματα.

◇ Πῶς ἡ Τουρκία χρησιμοποιεῖ τήν Ἀλβανίαν διά νά περικυκλώση παντοιοτρόπως τήν Ἑλλάδα. Τήν ἐξωθοῦν εἰς τά σχέδιά της διά τήν δημιουργίαν τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας.

◇ Ἡ Τουρκία ἠρνήθη νά χορηγήση τήν ὑπηκοότητα εἰς τέσσαρας Μητροπολίτας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

◇ Διαθρησκειακή συμπροσευχή μέ τήν συμμετοχήν Ὀρθοδόξων.

◇ Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐμπλέκει καί τόν Ἅγιον Ἀρσένιον τόν Καππαδόκην εἰς τά οἰκουμενιστικά του σχέδια. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

◇ Πίστιν δέν ἔχουν, γνῶσιν ἤ βίωσιν; Καυτά ἐρωτήματα πρός τούς Καθηγουμένους τοῦ Ἁγ. Ὄρους ὑπό τῆς Ἑλληνοκαναδικῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Ὀρθόδοξος Φωνή».

◇ Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός, ἡ καρδιά καί ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἰδίου σώματος. Τοῦ Ἀρχιμ. Παϊσίου Παπαδοπούλου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης