Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ζητοῦν τὴν διαγραφὴν τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰ ἀπολυτήρια τῶν μαθητῶν οἱ Ἐκκλησιομάχοι.

Παπικοί: Οἱ θεολογικοὶ διάλογοι δὲν ἐναυάγησαν χάρις εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον. Τόν ἐνεφάνισαν ὡς τόν «ἄοκνον ἐργάτην» διά τήν Ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν» εἰς συνέδριον, τό ὁποῖον ὠργάνωσαν εἰς τήν Ν. Ἰταλίαν.

«Ἡ πνευματική κρίσις μήτηρ ὅλων τῶν κρίσεων» ἐπεσήμανεν εἰς ὁμιλίαν του ὁ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος.

Ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς πρός τήν Γ.Γ. τοῦ ΚΚΕ κ. Παπαρήγα διά κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα.

Ἐξισώνουν τόν Χριστόν μέ τόν Ἀλλάχ καί ἐξορίζουν τήν Παναγίαν ἀπό τό βιβλίον Θρησκευτικῶν τῆς Β´ Γυμνασίου.

Τό «μυστικόν» τῆς προφυλακίσεως τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ εἰς τάς συμφωνίας τῶν μακαριστῶν Ἀρχιεπισκόπων Χριστοδούλου – Ἀλεξίου Β´.

Ἀπόψεις Ἑλλήνων ἑτεροδόξων διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου.

Θεολογικὸν ὑπόβαθρον τῶν νέων ἀναλυτικῶν προγραμμάτων. Τοῦ κ. Ἰ. Κ. Ἀγγελοπούλου.

Ἡ Ἑλλὰς εἰς χεῖρας ἀχρήστων καὶ ἀντιχρίστων.Τοῦ κ. Νικολάου Κατσιαβριᾶ.
 Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης