Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Μήνυσις ἐναντίον τῶν Παπικῶν διὰ προσηλυτισμὸν μαθητῶν ἐντὸς σχολείου. Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς ἐνώπιον τοῦ εἰσαγγελέως πλημμελιοδικῶν.

«Λάθος ἐπιλογή διά τόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν ἡ ἐκλογή τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου» ἐπισημαίνει εἰς συνέντευξίν του ὁ πρώην Ζακύνθου.

Ὀρθόδοξος Τύπος: Πεντηκοστὸν δεύτερον ἔτος.

Ὄπισθεν τῆς προφυλακίσεως τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ.

Δυναμικαί ἀντιδράσεις ὑπό τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας διά τήν προφυλάκισιν τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ.

Αἶσχος! Ἡ Κυβέρνησις τοῦ κ. Παπαδήμου προωθεῖ τὴν νομιμοποίησιν τοῦ σοδομισμοῦ.

Ἡ ἀφετηρία τοῦ ψευδομακεδονικοῦ ἔθνους τῶν Σκοπίων. Τοῦ κ. Νικολάου Μάρτη.

Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς.

Νέα βίαια ἐπεισόδια μέ τραυματισμούς ὑπό τῶν αἱρετικῶν Ἀρμενίων εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως τῆς Βηθλεέμ.

Ἡ ἀνθρώπινος δικαιοσύνη. Τοῦ κ. Νικολάου Σωτηροπούλου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης