Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Φίμωτρον καί «ἁλυσίδας» εἰς τόν Σεβ. Πειραιῶς ζητεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διά τά Ἀναθέματα μὲ τρισέλιδον ἐπιστολήν του εἰς τὸν Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον.

◇ Ζῇ εἰς τάς καρδίας κληρικῶν καί λαϊκῶν ὁ μακαριστός Γέροντας π. Μᾶρκος Μανώλης. Περισσότεροι ἀπὸ χίλιοι Ὀρθόδοξοι παρευρέθησαν εἰς τὸ διετὲς ἱερὸν μνημόσυνόν του.

◇ Στοχοποιοῦν τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πειραιῶς καί Κυθήρων Καθηγηταί Πανεπιστημίου ἐλεγχομένοι ὑπό τοῦ Φαναρίου.

◇ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος συνοδοιπόρος τοῦ Φαναρίου εἰς τήν προώθησιν τῶν Οἰκουμενιστικῶν διαλόγων.

◇ Φορεῖς καί «ἀχθοφόροι». Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

◇ Δεινόν ἡ ραθυμία, μεγάλη ἡ μετάνοια. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.

◇ Σεβ. Αἰγιαλείας πρός τόν «Ο.Τ.»: «Δέν προτίθεμαι νά παραιτηθῶ».

◇ Τί ἐννοεῖ ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὅταν ὑποστηρίζη ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦτο «ἀνοικτός εἰς νεωτερισμούς» καί «ρηξικέλευθος ἐπαναστάτης»;.

◇ Θέτει θέμα Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί φωτογραφίζει τόν Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ὡς «λοξίαν», ὁ ἐν Ἀθήναις σύμβουλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Ἀριστείδης Πανώτης.

◇ Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης