Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Ὁλόκληρος ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρός τόν κ. Ἀ. Σαμαρᾶν διά τά ψεύδη ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Δίδει ἀπαντήσεις διὰ τὴν ὑπερφορολόγησιν τῆς Ἐκκλησίας, τὴν μισθοδοσίαν τῶν κληρικῶν, τὰ ἔσοδα καὶ τὸ κοινωνικὸν ἔργον.
◇ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Τακτική Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
◇ Ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου.
◇ Οἰκουμενιστικαί λειτουργικαί προσεγγίσεις. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
◇ Ἀποκαλυπτικὴ συνέντευξις τοῦ «Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν» τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας διὰ τὰς διώξεις ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.
◇ «Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος». Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.
◇ Κυβερνητική σύσκεψις διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Ραμαζανίου. Παραχωροῦνται τό Στάδιον Εἰρήνης καί Φιλίας καί τό Ὀλυμπιακόν Ἀθλητικόν Κέντρον.
◇ Μεθοδεύουν τό κλείσιμον τῆς Ἑστίας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεων οἱ πολιτικοί εἰς τό ὄνομα τοῦ μνημονίου. Ἐρωτηματικὰ ὑπὸ Ἱεραρχῶν καὶ προβληματισμὸς ὑπὸ τῶν φοιτητῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν οἰκοτροφείων. Ἡ κατάργησίς της θὰ ἀποτελέση μεγάλον πλῆγμα εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐκπαίδευσιν. Τὰ ψεύδη διὰ τοὺς μισθοὺς τῶν Ἱεραρχῶν.
◇ Διά τό τέμενος τῆς Ρόδου «Λεφτά ὑπάρχουν», διά χειροτονίας κληρικῶν ὄχι. Ἐν μέσῳ βαθυτάτης κρίσεως διατίθεται ἕν ἑκατομμύριον εὐρώ.
◇ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἀπαντᾶ εἰς τοὺς ἐπικριτὰς καὶ ὑβριστὰς διὰ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πειράματος Cern.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης