Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον τῆς 25.2.11
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:

◇ Σεβ. Πειραιῶς: Ὄχι εἰς τὴν Μεταπατερικὴν θεολογίαν, ἐπιστροφὴ τώρα εἰς τοὺς Ἁγίους Πατέρας.

◇ Ἡ μετάφρασις τῶν Ἱερῶν Κειμένων ἀποτελεῖ βεβήλωσιν καὶ ἐξοβελισμὸν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.

◇ Σεβ. Θεσσαλονίκης: «Ἡ Πατρίδα εἶναι τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς ζωῆς μας ἐπὶ τῆς γῆς».

◇ Σεβ Φιλίππων: Μεθοδεύουν τὸν ἐκτουρκισμὸν τῆς Θράκης καί ἐντάσσουν τήν Καβάλαν εἰς τά Νεο–οθωμανικά σχέδια τῆς Ἄγκυρας.

◇ Ζητοῦν «κάλυψιν» εἰς τὸ μέγα ἔγκλημα, Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Σεβ. Δημητριάδος.

◇ Ὑπὲρ τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἡ Κοσμητεία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. Ὁλόκληρος ἡ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν ὑπουργὸν παιδείας κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου.

◇ Ἡ βεβήλωσις τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν. Τοῦ Πρωτοπρεσβ. π. Θεοδώρου Ζήση.

◇ Ὁ Πάπας εἶναι αὐτοκράτωρ μὲ πρωθυπουργὸν καὶ ὑπουργούς. Ἐτόνισεν ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός εἰς τήν «Μεσόγειον» Ἡρακλείου.

◇ Ὁ Τοῦρκος πρόξενος ἁλωνίζει εἰς τὴν Θράκην, ἀλλὰ ἀνεκάλεσαν τὸν Ἕλληνα πρόξενον εἰς τὴν Ἀλβανίαν. Ποίου τὰ συμφέροντα ἐξυπηρετεῖ τὸ Ἑλληνικὸν Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν;

◇ Οἱ μακαριστοὶ Ἀρχιμ. π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος καὶ π. Μᾶρκος Μανώλης.

◇ Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τὴν αὐθεντικὴν καὶ ἀπλανῆ ὁδὸν τῆς Θεολογίας καὶ τῆς Σωτηρίας. Εὐθεῖα ἀπάντησις τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ εἰς τὴν μεταπατερικὴν θεολογίαν τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καὶ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τὸ φύλλον.
Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης