Όσιοι

Στην αρχαία ελληνική το επίθετο «όσιος» σημαίνει αυτός που είναι αφιερωμένος στον Θεό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τους μοναχούς και τις μοναχές οι οποίοι ηθελημένα αρνήθηκαν κάθε κοσμική απόλαυση και αφοσιώθηκαν ψυχή και σώματι στον Θεό. Αγωνιζόμενοι στον στίβο της άσκησης μπορεί να μην πέρασαν από το μαρτύριο του αίματος αλλά πέρασαν το μαρτύριο της συνειδήσεως και έτσι αγίασαν. Το Ορθόδοξο αγιολόγιο της Εκκλησίας με τον όρο «Όσιοι» δεν κάνει κάποια διάκριση μεταξύ της αξίας (δεν μπορεί κάποιος να είναι περισσότερο ή λιγότερο άγιος) των Αγίων αλλά δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι Άγιοι ήταν μοναχοί ή ασκητές. 


Ιερομονάχου Ευθυμίου (Σταυρουδά)... (15/7/2017)
Η Οσία Θεοδώρα της Σύχλας είναι η σπουδαιότερη αγίας μοναχή ανάμεσα στις άλλες, που έζησαν στα ρουμανικά μοναστήρια.
Ἀνάμεσα στοὺς πολλοὺς νεομάρτυρες τῆς ῾Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν καὶ ἀρκετοὶ εὐλαβεῖς λαϊκοί... (8/7/2013)
Αυτός ο οσιώτατος πατήρ συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων ρουμάνων αγίων... (1/7/2013)
Η αγία Άννα είχε γεννηθή στην Κωνσταντινούπολι, στη συνοικία των Βλαχερνών, κατά την βασιλεία του Κωνσταντίνου Κοπρωνύμου... (27/6/2013)
Η μνήμη τους τιμάται την 1η Μαρτίου... (28/2/2013)
Τον βίο του έγραψε ένας από τούς μαθητές τού αρχιεπισκόπου Δανιήλ του Β' ... (7/2/2013)
Η μνήμη της Αγίας Φωτεινής εορτάζεται στις 2 Αυγούστου ... (2/8/2012)
Η μνήμη του τιμάται στις 28 Ιουλίου... (24/7/2012)
Η μνήμη του εορτάζεται την 1η Φεβρουαρίου.... (31/1/2012)
Αποσπάσματα από τον υπέροχο και χαριτωμένο βίο του Οσίου Θεοφίλου του δια Χριστόν Σαλού... (15/11/2011)
Άγιοι των Αγίων Τόπων. Σύντομο συναξάριον του οσίου πατρός ημών Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου (12/6/08)
Ο όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1913 στη Ρουμανία ...(5/08/2011)
Η μνήμη του τιμάται στις 5 Αυγούστου... (3/8/2011)
Η μνήμη του εορτάζεται στις 17 Απριλίου. Γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1731. Καταγόταν από το επι­φανές γένος των Νοταράδων... (15/4/2011)
Ο άγιος Σεραφείμ της Βίριτσα (1866-1949) είναι ένας από τους περίπου 1200 αγίους τους οποίους ανακήρυξε η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας...
Η ιδιαίτερη (μοναδική;) ΑΦΘΑΡΣΙΑ του ι. Λειψάνου του Ρώσου Αγίου Αλεξάνδρου του Σβιρ (1448—1533)... (14/1/2010)

1 - 20 / 42

Print-icon 

Login-iconLogin