(Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε μεγέθυνση)

Των Οσιομαρτύρων Πατέρων
των υπό των Λατίνων αναιρεθέντων
διά την αγίαν και Ορθόδοξον Πίστιν
εν Άθωνος τω Όρει και αλλαχού

(ων η Σύναξις επιτελείτει την Πέμπτην του Αγίου Πνεύματος)

Το ότι ο παπισμός είναι αίρεσις και ο οικουμενισμός παναίρεσις δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία, σύμφωνα με τας θείας διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών της ορθοδόξου αγίας ημών Εκκλησίας.
 

Τα εις την σεπτήν, Ιεράν και Αγίαν εικόνα ιστορούμενα μαρτύρια των Οσιομαρτύρων Πατέρων, των υπό των Λατινοφρόνων και Λατίνων αναιρεθέντων, είναι ένα φωτεινόν παράδειγμα και ένα φρένο δι’  όλους ημάς προς αποφυγήν παντός νεωτερισμού και καινοτομίας εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία.
 

Ο μαρτυρικός των θάνατος εις όλους ημάς διασαλπίζει την μεγίστην διαφοράν της ορθοδοξίας από τον παπισμόν, δεν τυγχάνει παρανυχίς, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν οι οικουμενισταί σήμερον.
 

Από απόψεως θεολογικής και σωτηριολογικής αι διαφοράι είναι τόσο μεγαλαι, όση η απόστασις ή χωρίζουσα τον Παράδεισον από την κόλασιν. Δι αυτό οι οσιομάρτυρες Άγιοι Πατέρες ούτοι, προτίμησαν τα φρικτά μαρτύρια και τον θάνατον από τον εκλατινισμόν έστω και εισ το ελάχιστον, λέγοντες «ημείς βουλόμεθα αποθανείν ή Λατινίσαι ποτέ».
 

Η ορθόδοξος Εκκλησία μας, δια τους λόγους τούτους τιμά και γεραίρει την μνήμην των εντός του έτους, εις διαφόρους ημερομηνίας συμφώνως με το συναξάριόν της , δοξάσουσα τον Τριαδικόν μόνον αληθινόν Θεόν, τον «θαυμστόν εν τοις αγίοις αυτού».

α) Την 22αν Σεπτεμβρίου τους οσιομάρτυρας Ζωγραφίτας.
β) Την 4ην Ιανουαρίου τους οσιομάρτυρας Βατοπαιδινούς.
γ) Την 13ην Μαΐου τους  οσιομάρτυρας Ιβηρίτας.
δ)Την 19ην Μαΐου τους οσιομάρτυρας Καντάρας της Κύπρου
ε) Την 5ην Δεκεμβρίου τους οσιομάρτυρας Καρεώτας.
στ) Την Κυριακήν των Αγιορειτών τους 12 οσιομάρτυρας Κουτλουμουσιανούς.
ζ) Την Κυριακήν των Αγιορειτών τους οσιομάρτυρας Ξενοφωντινούς.

Απολυτίκιον Κοινόν
Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης
 

Την Ορθόδοξον πίστιν, ασινή εφυλάξατε, των αιρετιζόντων Λατίνων, τας ποινάς μη πτοούμενοι, εν Κύπρω της Καντάρας Μονασταί, εν Άθω τε Ζωγράφου Καρυών, Ξενοφώντος Κουτλουμούσιον συν αυτοίς, Ιβήρων Βατοπαίδιον. Χαίρετε των πατέρων ο χορός, χαίρετε λύχνοι Άθωνος, χαίρετε αληθείας οι φρουροί, εν έργων αποδείξεσιν.
 

 

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον …


Όρος θείον Άθωνος, φαιδρώς αγάλλου, και λαμπρώς εόρτασον, των σων Πατέρων τον χορόν, ους οι Λατίνοι αβίσασαν, διά την πίστιν, Χριστού την Ορθόδοξον.
 

 

Μεγαλυνάριον


Χαίρετε της πίστεως οι Φρουροί, και της αληθείας οι θεμέλιοι οι στερροί, Άθωνος και Κύπρου Μονάζοντες Πατέρες, την πλάνην των Λατίνων, οι διελέγξαντες.
 

Η σεπτή αύτη ιερά εικών ιστορήθη εν έτει 2010 μόχθοις και αναλώμασι †Αρχιμ. Δωροθέου Θεμελή, Καθηγουμένου. Δια αναξίων χειρών Ηλιού Δημητρέλου

 

Η εικόνα δίδεται ευλογίας χάριν υπό του Αρχιμανδρίτου π. Δωροθέου Θεμελή ΚαθηγουμένουPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης