Ο π. Μάρκελλος ήταν μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, που τώρα μετά τον θάνατό του εκτιμούμε και καταλαβαίνουμε την αξία των χαρισμάτων του... Είχε μια παιδαγωγική ικανότητα και μετά τον γέροντα μας παιδαγωγούσε - συμβούλευε με τον επιδέξιο τρόπο του.

Ήταν πολύ δημιουργικός και η δράση του επεκτεινόταν σε πολλούς τομείς. Συμμετείχε και πρωτοστατούσε σε πολλά διακονήματα της μονής (δενδροκόμος, δασικός κ.α.). Αναλάμβανε πρωτοβουλίες αλλά μόλις δημιουργείτο καμμία αντίθεση, ακόμα και από δόκιμο, υποχωρούσε. Σεβόταν την αντίθετη γνώμη.

Παρ' όλη την εκτεταμένη του δραστηριότητα τηρούσε με ακρίβεια το πρόγραμμα του. Σταματούσε μια ώρα προ του εσπερινού και έκανε ένα μέρος του μοναχικού κανόνα του (μετάνοιες) για να έχει στην αγρυπνία του περισσότερη ώρα επίδοσης στην νοερά προσευχή και την θεωρία.

Μαρτυρία αδελφού της Μονής Καρακάλλου δια τον μακαριστό π. Μάρκελλο Π. Μάρκελος Καρακαλληνός


Ο π. Μάρκελλος με την πνευματική ακτινοβολία του είχε γίνει γνωστός στο χώρο του νοσοκομείου, απ' όπου ερχόταν πλήθος ανθρώπων να τον επισκεφθούν... (29/4/08)
π. Μάρκελλος Καρακαλληνός. Ο Πανάγαθος και πολυεύσπλαχνος Θεός επιθυμεί πολύ την σωτηρίαν μας. Μας περιμένει με πολλή αγάπη... (22/11/2010)
Του μακαριστού μοναχού Μαρκέλλου Καρακαλληνού... (28/10/2010)
Το Άγιον Πνεύμα είναι η πηγή των θείων χαρισμά­των και όταν επεφοίτησεν εις τους Αγίους Αποστόλους, εχάρισεν εις αυτούς όλα τα χαρίσματα... (7/6/09)
Του π. Μαρκέλλου του Καρακαλληνού. Και ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων εις την ΙΗ' Κατήχησιν λέγει: «Θα αναστηθούμε... (5/4/2010)
Η πνευματική κατάστασις του ανθρώπου και η χάρις που έχει φαίνεται από την υπομονήν που έχει ο άνθρωπος... (16/3/08)
Νους ορθός λογισμός. Ο νους είναι απλούς εις την φύσιν του, όπως είναι και ο Θεός «φως οίκών απρόσιτον» (Α΄Τιμ. στ΄16). Ο νους είναι κτισμένος κατ' εικόνα Θεού.. (25/12/07)
Νοερά προσευχή. Επίσκεψις νοερά, μυστική και ειλικρινής εις τα βάθη της ψυχής κατευθυνομένη και ελεγχομένη υπό του φωτός του νοός. (15/1/08)
Όλη η ζωή των πρωτοπλάστων προ της πτώσεως κινείται και αυξάνει γύρω από την σφαίρα του Τριαδικού Θεού. Αυτό το δηλώνει με πολλή σαφήνεια η Αγία Γραφή.. (19/4/08)
π. Μάρκελλος Καρακαληνός. Φύλακας άγγελος της οικογενείας είναι η άσκησις... (19/5/08)
Λόγος εις την ένδοξον Ανάληψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. (2/6/08)
π. Μάρκελλος. Δεν γνωρίζω εάν υπάρχη καλύτερος τρόπος να αισθανθή κανείς την αιωνιότητα από την νοερά προσευχή... (13/6/08)
Ο νους μου εισήλθε εις τα βάθη της ψυχής ενώθηκε μαζί της και ησυχάζει εκεί. Αναπνέει μόνον το Όνομά Σου και αποκτά μια απλότητα... (28/12/08)


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης