Διαφύλαξε, Κύριε, την Αγία Σου Εκκλησία

Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

* Εάν, Κύριε και Θεέ μου, δεν θελήσουν οι άρ­χοντες της Εκκλησίας και της Πολιτείας και πολλοί κληρικοί και λαϊκοί να μετανοήσουν, αλλά εξακολου­θήσουν την διαίρεση, το μίσος, την έχθρα, την κατα­φρόνηση των Αποστολικών και Πατερικών Παραδό­σεων και επινοήσουν νέες καινοτομίες, τότε παρακα­λώ θερμώς, διαφύλαξε την Αγία Σου Εκκλησία την Ορθόδοξη, όπως υποσχέθηκες, ότι «πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν Αυτής». Διαφύλαξε τους εκλεκτούς Σου Αρχιερείς, Ιερείς, Μοναχούς και λαϊκούς, και ε­νίσχυσε τους να αγωνισθούν κατά των σκοτεινών δυ­νάμεων. Διαφύλαξε όλες τις Μονές και τους βιούντας σε αυτές μοναχούς και μοναχάς, και όλους τους ευσε­βείς Ορθοδόξους Χριστιανούς...!

Διαφύλαξε τα απανταχού της οικουμένης πνευματικά μου τέκνα, πού μου έδωσες, και παράλαβε το πνεύμα μου, για να μη βλέπω την αξιοθρήνητη κατάσταση της Εκκλησίας και κοινωνίας.

Μετανοώ από καρδίας, διότι Σε ελύπησα με τις πολλές μου αμαρτίες και παρακαλώ να δεχθής την με­τάνοια μου και συγχώρησε μου όλες τις αμαρτίες, τις όποιες με έργο και με λόγο, με γνώση και άγνοια, με τον νου και την διάνοια, θεληματικά και αθέλητα έ­πραξα, και ανάπαυσε το πνεύμα μου στα αγαπητά σκη­νώματα του Παραδείσου, στις σκηνές των εκλεκτών Σου και στις λαμπρότητες των Αγίων Σου. Αμήν.

Πάρος 1972     Φιλόθεος εν Ίερομονάχοις ελάχιστος, πανευτελής, αμαρτωλός και ανάξιος

ΠΙΣΤΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ
Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"
Θεσσαλονίκη


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης