Święty Mikołaj Serbski


 

Święty Mikołaj (Velimirović), serbski biskup prawosławny, święty Serbskiego Kościoła Prawosławnego, urodził się w 1880 roku w Leliciu (Serbia). Wszechstronnie wykształcony, był studentem uniwersytetów europejskich i amerykańskich, które ukończył z pięciokrotnym tytułem doktorskim; autor dzieł prozy poetyckiej, esejów, modlitw oraz przekładów tekstów teologicznych. Został wyświęcony na biskupa w wieku 39 lat. Swoją służbę kapłańską sprawował mądrze, obdarzając wiernych szczególną  miłością i opieką. Służył Kościołowi Prawosławnemu na całym świecie, podróżując (często przymusowo zsyłany), głosząc Słowo Boże w swych niezliczonych kazaniach i dziełach oraz jako wykładowca uniwersytetów.  
 

Dzieła Świętego Mikołaja Serbskiego przepełnione są głęboką duchowością i mądrością, dotykają poważnych zagadnień z zakresu teologii, filozofii i antropologii; mimo wzniosłej tematyki, z jego słów wypływa zawsze nieopisana słodycz i ojcowskie ciepło. Święty Jan Maksimović powiedział niegdyś o świętym: „Święty Mikołaj Serbski to wielki Jan Złotousty naszych czasów. Stał się nauczycielem Kościoła Prawosławnego, głosicielem naszej Wiary, sługą mądrym, duchowym przywódcą Serbów, ostoją ich Ojczyzny i Apostołem Prawosławia na całym świecie”

Zmarł 17 marca 1956 roku w Monasterze Św. Tichona w South Canaan w Ameryce, wykładając do ostatnich dni w miejscowym seminarium. 27 kwietnia 1991, zgodnie z życzeniem zmarłego, pragnącego zostać pochowanym w Serbii, szczątki duchownego zostały ekshumowane i pochowane w monasterze Ćelije. Duchownego ogłoszono świętym w 2003.


Dlaczego nasz lud uległ zniszczeniu? Stało się tak, ponieważ oddalił się od swoich korzeni, ...(24/06/2013)
Piszesz, że spotkałeś pewnego człowieka, który nie wierzy w Boga, ale pełen jest przesądów... (24/06/2013)
Powered by active³ CMS - 02.10.2023 00:17:10