Θεοσοφία - "Νέα Εποχή" Αντίχριστη ιδεολογία παγκόσμιου Ναζισμού

Νικολάου Ι. Σταυριανίδη
Πρωτοδίκη Δ.Δ. - DEA Δημοσίου Δικαίου, DEA Φιλοσοφίας του Δικαίου

Αντιορθόδοξος Ρατσισμός - Εγκληματογόνα Δόγματα -Ολοκληρωτικός Πλουραλισμός - Νεοφανείς Αιρέσεις : Πολιτική και νομική αντίστασις της Ευρώπης, Απαντήσεις στο φως τού ορθοδόξου χριστιανικού φρονήματός μας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ.

1. Η   ΜΥΣΤΙΚΗ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ   ΤΗΣ   ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ:   ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ».

Α. Εισαγωγή.

Β. Οι στόχοι της θεοσοφίας.

Γ. Ιστορικά στοιχεία.

Δ. Θεοσοφία και Νέα Εποχή.

Ε. Θεοσοφία: Βλάσφημος αντιχριστιανισμός.

ΣΤ. Η γενική κοσμοθεωρία της θεοσοφίας.

Ζ. Ολισμός και υπνωτισμός.

Η. Απόκρυφες ερμηνείες και κριτική τους.

Θ. θεοσοφία και Καμπάλα.

I. Η μη χριστιανική «κοινωνία» της θεοσοφίας.

ΙΑ. Κατά τη θεοσοφία «Σκοτεινές δυνάμεις» είμαστε εμείς οι χρι­στιανοί

IB. Ο πολιτικο-θρησκευτικός μεσσίας της θεοσοφίας/νέας εποχής .

ΙΓ. Διάβρωσις διεθνών οργάνων και έλεγχος της κοινωνίας.

ΙΔ. Συμπεράσματα.

2. ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΓΟΝΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙ­ΤΕΙΑ .

Α. Αμερικανική «νεύρωση»;

Β. Ολοκληρωτικός πλουραλισμός.

Γ. Αντιστροφή τού λόγου υπάρξεως του κράτους.

Δ. Εγκληματικά και εγκληματογόνα δόγματα.

Ε. Αντιμετώπιση τού κινδύνου από τα εγκληματικά και εγκλημα­τογόνα δόγματα.

ΣΤ. Αντιμετώπισις τού απολύτου και καταναγκαστικού πλουραλισμού.

3. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.

Οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη αληθινού διαλόγου.

4. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ».

5. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ.

6. ΝΟΜΙΚΑ   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ.

Α. Προβλήματα ενημερώσεως περί των δραστηριοτήτων των νεο­φανών αιρέσεων.

Β. Η συγκέντρωσις προσωπικών δεδομένων από τας νεοφανείς αι­ρέσεις.

Γ. Το θέμα της απαγορεύσεως τού αθεμίτου προσηλυτισμού.

Δ. Αι μέθοδοι προσηλυτισμού τας οποίας χρησιμοποιούν αι νεοφα­νείς αιρέσεις.

Ε. Το άρθρον 179 του Αστικού Κωδικός.

ΣΤ. Το πρόβλημα της αποδείξεως.

Ζ. Ποινικόν δίκαιον και νεοφανείς αιρέσεις.

Η. Τα ψευδή νομικά διλήμματα.

Θ. Η δημιουργία θρησκευτικών κέντρων ως χωριών εμπορικού, οι­κολογικού κ.ο.κ. χαρακτήρος.

I. Η ίδρυσις ευκτήριου οίκου ή ναού υπό νεοφανούς αιρέσεως.

ΙΑ. Η ίδρυσις ψευδεπίγραφων κλπ. σωματείων.

IB. Η έννοια της θρησκείας κατά το σύνταγμα.

ΙΓ. Το κατονομάζειν τινά ως αιρετικόν.

ΙΔ. Συμπεράσματα για την ποιμαντική διακονία.

7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ.

Α. Η εργασία της επί των αιρέσεων επιτροπής της Γαλλικής Βου­λής.

Β. Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας της 5ης Μαρ­τίου 1996.

I. Τα χαρακτηριστικά του αιρετικού φαινομένου.

II. Τα προς χρησιμοποίησιν μέσα δια την άντιμετώπισιν των παρεκτροπών των αιρέσεων.

α. Στο ποινικό δίκαιο.

β. Η πάλη κατά των παρεκτροπών των αιρέσεων στο αστι­κό δίκαιο.

Παράρτημα.

Γ. Ψήφισμα τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29-2-1996 σχετι­κά με τις αιρέσεις («σέκτες») στην Ευρώπη.

8. ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΥ­ΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ.

 

Για την αγορά του βιβλίου από το Greek Orthodox Books πατήστε εδώ
Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης