Τουρκοκρατία και Επανάσταση του 1821

Σε αυτήν την υποσελίδα διμοσιεύουμε  μια σειρά ιστορικών ντοκουμέντων και μαρτυριών γύρω από την Επανάσταση του 1821, της οποίας για μια ακόμη φορά μέσα στις τελευταίες δεκαετίες ο μεν χαρακτήρας παρερμηνεύεται το δε ποιόν των πρωταγωνιστών και τα ίδια τα γεγονότα διαστρεβλώνονται.

Πιστοί στη γνήσια μέθοδο ιστορικής ερεύνης, παρουσιάζουμε στοιχεία της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως “Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος” δηλαδή μαρτυρίες και γενικώς πηγές της εποχής εκείνης και της αμέσως επομένης, την αξιοπιστία των οποίων εδοκίμασε και επεκύρωσε ο χρόνος που έκτοτε παρήλθε.

Οι μυωπικοί και κινούμενοι από ποικίλη εμπάθεια ρεβιζιονιστές του ιστορικού θαύματος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας από την πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν κατακρίνονται μόνο εσωτερικώς από την συνείδησή τους, για την αμαύρωση των αγνών ελατηρίων των φιλοχρίστων και φιλοπάτριδων ηρώων του 1821, αλλά κρίνονται και εξωτερικώς και επιστημονικώς ως νέοι Εφιάλτες και Γούσηδες, οι οποίοι ενώ η θεοφρούρητος Πατρίδα μας βάλλεται από ορατούς και αοράτους εχθρούς οικονομικώς, πολιτικώς και παντοιοτρόπος, αυτοί υπηρετούν την νέο-ταξική και νέο-εποχίτικη κατάργηση της συλλογικής εθνικής μνήμης και με τον τρόπο αυτό και την απόσβεση της ελπίδος προς τον  Χριστόν, η Φιλανθρωπία και Πρόνοια του Οποίου, του «Θεού των Πατέρων ημών», δια του Σώματός Του της Εκκλησίας ενίσχυσε τους Προγόνους μας «καταγωνίσασθαι βασιλείας, σβέσαι δύναμιν πυρός, φυγείν στόματα μαχαίρας, γενηθήναι ισχυρούς εν πολέμω και παρεμβολάς κλίναι αλλοτρίων» (Εβρ. 11,33.34).


Παναγιώτης Μυργιώτης... (23/4/2021)
όπως την περιγράφει ο Φιλικός Κωνσταντίνος Ράμφος... (10/2/2021)
Μοναχού Θεόκλητου Διονυσιάτου... (28/4/2018)
Δημήτρη Φωτιάδη... (2/7/2017)
Δημητρίου Φωτιάδη.. (11/5/2017)
Αποστόλου Βακαλόπουλου... (25/3/2017)
Αντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Αθ. Κολόμβας... (21/3/2017)

1 - 20 / 34

Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης