ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ

Πότε και πως ξεκίνησαν; Τι πρεσβεύουν και ποιες οι πλάνες τους; Ποιος ο σκοπός τους και τι συμφέροντα εξυπηρετούν; Ποιες οι διαφορές – ανατροπές στα πιστεύω του τότε και τώρα χιλιασμού και ποιες οι αιτιολογίες των τρανταχτών αυτών δογματικών αλλαγών; Αφού η αλήθεια είναι μία πως γίνεται να αντικρούονται οι θεωρίες τους; Που και γιατί έχουν πέσει έξω στις εκάστοτε προφητείες τους; Με την παρούσα ενότητα αναδιπλώνεται η εναλλασσόμενοι «Ιστορία»  του Χιλιασμού παρέχοντας στον αναγνώστη χρήσιμες πληροφορίες αντιμετώπισης των διαφόρων «διδαχών» τους.


τῆς κ. Φωτεινῆς Περγιουδάκη μέλους τοῦ Πν.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.... (20/9/2017)
Άννας Μπουρδάκου, μέλους του Δ.Σ. της Π.Ε.Γ. ... (9/9/2017)
Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ... (18/3/2015)
Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ... (3/10/2014)
Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ... (18/7/2014)
Του πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ... (14/6/2014)
Του πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Του πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.... (12/4/2014)
Του πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ... (1/3/2014)
Του πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ... (7/2/2014)
Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.... (10/1/2014)
της κ. Άννας Μπουρδάκου, μέλους του Πν. Σ. της Π.Ε.Γ... (18/7/2013)
Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι τὸ σημαντικότερο γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας! (8/7/2013)

1 - 20 / 36

Print-icon 

Login-iconLogin