Jednym z czołowych wzbudzających niepokój zjawisk, zauważanych w społeczności wiernych jest ignorowanie dogmatycznych prawd Kościoła. W dużej mierze zjawisko to bierze swój początek z błędnego przekonania o tym, że obowiązek znajomości dogmatów dotyczy jedynie ludzi z kręgu kościelnego, duchownych, badaczy, itp. W istocie jednak każdy, kto pragnie nazywać się chrześcijaninem, powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na ten temat. Wszyscy czujemy potrzebę stałego kontaktu z duchowym nauczaniem Kościoła. Starając się wypełnić tę błogosławioną misję, publikujemy teksty i artykuły, które w sposób prosty, zwięzły i wyrazisty dostarczają niezbędnych informacji i opisują główne zagadnienia naszej Wiary.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer