Zgodnie z wielkim teologiem i mędrcem Kościoła, Świętym Grzegorzem Palamasem, wyróżniamy trzy rodzaje teologii:

  • a) Teologia empiryczna, która opiera się na potwierdzonych mistycznych doświadczeniach i wyznaniach Boga Widzących Ojców Kościoła i Świętych, którzy doznali obecności Boga Żywego. 

  • b) Teologia filozoficzna. Wyznawcy tego nurtu osobiście nie posiadają doświadczeń spotkania z Bogiem, ale z pokorą przyjmują,  podtrzymują i przekazują tego rodzaju zapisy wyznań Boga Widzących Świętych. Teologia ta wykorzystuje metodę udowodnień, która wykazując prawdziwość rozważań teologicznych, przytacza dowody z wybranych fragmentów Apokalipsy oraz opisanych duchowych doświadczeń Świętych Kościoła.

  • c) Teologia współczesna. Jest ona popierana przez nadzwyczaj śmiałych, a nawet można powiedzieć zuchwałych teologów, którzy całkowicie odrzucając duchowe doświadczenia Świętych, nauczają zgodnie z własnymi zasadami filozoficznymi (kierując się ludzką, a nie Bożą logiką). Przedstawicielem współczesnej teologii dialektycznej w czasach Grzegorza Palamasa był kalabryjski mnich Barlaam.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer