Comunicat de presă
 din partea Sfintei Mănăstiri Pantocrator – Melissohori

 
(joi,13 septembrie 2012)

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, de Care „în toate neamurile cel ce se teme de El şi săvârşeşte dreptate este primit” (Fapte 10, 34), a binevoit să-l cheme în arca mântuirii, Biserica Ortodoxă, pe profesorul asistent polonez (Adiunkt) la Catedra de Filozofie antică şi medievală a Facultăţii de Filozofie din Wrocław (nu demult „Breslaw”), dl. Paweł P. Wróblewski, care s-a botezat în Sfânta noastră Mănăstire.

Profesorul Paweł P. Wróblewski, doctor (Ph. D.) în Istoria filozofiei, specializat în predarea textului scrierilor aristotelice (Corpus Aristotelicum), provenind dintr-o familie poloneză dedicată prin tradiţie romano-catolicismului, a intrat în contact cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii în urmă cu trei ani prin sfintele şi de-Dumnezeu-inspiratele lor texte şi a conştientizat unicul Adevăr al Ortodoxiei, dar şi nevoia de a intra în ea prin Sfântul Botez.

Cunoştinţa cu site-ul Sfintei Mănăstiri Pantocrator – Melissohori i-a întărit aceste convingeri şi, în consecinţă, a intrat în legătură cu Mănăstirea, aşa încât lunga lui căutare – de ani de zile deja – să-şi afle fericita împlinire după de-Dumnezeu-inspiratele Sfinte Canoane ale Sinoadelor Ecumenice.


Într-o scrisoare recentă, pe care a trimis-o către Arhiereul locului şi Arhipăstorul nostru, Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Langada, Liti şi Redini, kyr Ioannis, profesorul expune experienţele care l-au condus spre procesul integrării lui în Biserica Ortodoxă, iar printre altele scrie şi următoarele: „Când am urmărit pentru prima dată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură-de-Aur în limba elenă, cerurile s-au deschis înaintea mea în timpul rugăciunii şi Domnul a atins sufletul meu de sus… Din clipa în care Dumnezeu a descoperit lumii mele interioare adevărul Ortodoxiei – a cărui putere este atât de mare, încât cine o descoperă e sigur că pe aceasta a căutat-o întotdeauna – mi-am găsit casa mea duhovnicească”. În continuare, profesorul Wróblewski se referă la dorinţa de a intra în Biserică în modul recomandat de Sfintele Canoane, adică de cele Apostolice, îndeosebi Canonul 46, şi de cele ale Sinoadelor Ecumenice, precum şi de Epistolele canonice ale Marelui Vasile. În Polonia, din cauza dominării eclesiologiei ecumenismului şi a „teologiei baptismale” denaturate – după cum se exprimă – este imposibil să fie primit prin Botez, deoarece acolo chiar şi venirea [la Ortodoxie] prin Mirungere devine din ce în ce mai rară şi este înlocuită, din anul 2000 încoace, prin intrarea în Ortodoxie doar prin spovedanie şi Dumnezeiasca Împărtăşanie.

Botezul profesorului Wróblewski a avut loc în dimineaţa zilei de joi, 13 septembrie, în biserica mare a Sfintei Mănăstiri Pantocrator – Melissohori, fiind oficiat de către Înaltpreasfinţitul Mitropolit, kyr Ioannis, care, după săvârşirea Botezului, a adresat nou-luminatului cuvinte de laudă pentru dătătoarea de bunătăţi pronie a lui Hristos şi pentru răspunsul foarte atent al profesorului la ea, şi cuvinte ziditoare pentru d-l Pavel însuşi, căruia Înaltpreasfinţitul i-a accentuat despre unicitatea Ortodoxiei şi a acţiunii îndumnezeitoare care lucrează înăuntrul hotarelor ei, dar şi despre nevoia permanentei noastre lupte duhovniceşti „ca să nu ne arătăm neîncercaţi” (I Corinteni 9, 27).

La Botez, unde a fost evidentă „buna schimbare” a profesorului, au participat rugându-se toţi fraţii Sfintei Mănăstiri şi naşul – Stefanos. Înaltpreasfinţitul a onorat cu prezenţa sa întregul eveniment al acestei binecuvântări, continuând discuţia cu profesorul Wróblewski în timpul trataţiei ce a urmat şi în trapeză, îndemnându-l pe dl. profesor să viziteze şi locurile binecuvântate duhovniceşte, dar şi cu frumuseţi naturale ale eparhiei noastre.

Universitatea din Wrocław (Uniwersytet Wrocławski) este una din cele mai vechi universităţi din Europa Răsăriteană şi cea mai mare din zonă, întemeiată de către iezuiţi în urmă cu aproximativ trei secole, iar în prezent găzduieşte 40.000 de studenţi şi 1.900 de candidaţi la titlul de doctor. Ultima participare a tânărului şi promiţătorului profesor a fost la SimpozionulŞtiinţific Internaţional ruso-polonez cu titlul „Problems of Culture in Russian and Polish Scientific Thought” (Sankt Petersburg, 21-25 mai 2012), unde profesorul  Wróblewski a dezvoltat tema: „Creativitatea culturală a Creştinătăţii după Gheorghe Florovski” (“The Cultural Creativity of the Christendom according to Georges Florovsky”). Fotografia pe care o postăm este de la simpozionul „Paradigms of Freedom in Philosophy and Theology” (Κonferencja “Paradygmaty Wolności w Filo”). Profesorul, în paralel cu activitatea sa academică, a participat şi la misiuni oficiale ale statului polonez în străinătate.

Întoarcerea sala Ortodoxie, [întoarcere] argumentată eclesiologic şi întru cunoştinţă, din mediul tradiţional şi sever romano-catolic al Poloniei demonstrează nu numai că Domnul lucrează mântuirea „celor de departe şi celor de aproape” (Efeseni 2, 17), ci arată pentru încă o dată că cei care se încorporează prin Botez în Trupul lui Hristos, în Biserica Ortodoxă, lucrează cu bună conştiinţă şi cu „înştiinţare” lăuntrică, având drept criteriu şi premize incontestabile şi negreşelnice, probele nemincinoase ale Istoriei bisericeşti, ale conştiinţei de sine dogmatice şi ale practicii cultice şi canonice ale Bisericii Ortodoxe Universale de-a lungul veacurilor.

 
Din partea Sfintei Mănăstiri

 
Traducere: http://acvila30.ro/ ; sursa: http://www.impantokratoros.gr/root.ro.aspx

    


Pawel Wroblewski
Pawel Wroblewski 2
Pawel Wroblewski 3
Pawel Wroblewski 4
Pawel Wroblewski 5
Pawel Wroblewski 6Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer