ŚWIĘCI MĘCZENNICY ZIEMI CHEŁMSKIEJ I PODLASKIEJ


Jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Prawo­sławia w Polsce była kanonizacja męczenników Ziemi Chełmskiej i Pod­laskiej, która odbyła się w dniach 7-8 czerwca 2003 roku.

Była to druga kanonizacja Polskiego Autokefalicznego Ko­ścioła Prawosławnego. Poprzedziły ją trwające kilka lat przygotowania, w czasie których gromadzono nie­zbędne do kanonizacji materiały. Obradujący 20 marca 2003 r. w Lu­blinie Św. Sobór Biskupów Cerkwi prawosławnej w Polsce podjął decy­zję o ustanowieniu Soboru Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej, włączając do niego imiona 8 znanych z imienia osób oraz imiona tych, które nie są znane, a wiadome jedynie Bogu Wszechmo­gącemu. Zbiorowe włączenie do So­boru bezimiennych męczenników sta­nowiło przy tym kontynuację starożyt­nej praktyki chrześcijańskiej. Dzień pamięci Soboru Świętych Męczenni­ków Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej ustanowiono w pierwszą niedzielę czerwca (według nowego stylu).

Dwudniowe uroczystości kano­nizacyjne odbyły się przy ołtarzu polo­wym ustawionym przy cerkwi Św. Jana Teologa w Chełmie. Prze­wodniczył im zwierzchnik Pol­skiego Autokefa­licznego Kościoła Prawosławnego metropolita war-szawski i całej Pol­ski Sawa (Hrycuniak). Na uroczysto­ści przybył cały epi­skopat Cerkwi pra­wosławnej w Polsce oraz przedstawicie­le większości auto­kefalicznych i au­tonomicznych Cer­kwi prawosław­nych z całego świata: Patriarchatów - Konstantynopolitańskiego, Aleksandryjskiego, Moskiewskiego, Serbskiego, Rumuńskiego, Cerkwi Amerykańskiej, Fińskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej. W nabożeństwach uczestniczyło 19 biskupów, około 150 duchownych, kilkunastu diakonów oraz kilka tysię­cy wiernych z kraju i zagranicy.

Kanonizacja była rzeczywistą i prawdziwą manifestacją wiary, którą metropolita warszawski i całej Polski Sawa nazwał drugą Paschą.

Na podstawie fragmentów książki Jarosława Charkiewicza, Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych, (Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2008), udostępnionych dzięki uprzejmości Autora. 


(Swiaszczennomuczenik Nikołaj) 1907 - 1944
Święty męczennik Lew pochodził z rodziny Korobczuków, która była głęboko związana z Ziemią Chełmską... (9/4/2011)
Święty męczennik Bazyli Martysz urodził się 20 lutego 1874 r. w Teratynie na Hrubie-szowszczyźnie.
Święty męczennik Sergiusz urodził się w 1915 r. we wsi Szychowice koło Hrubieszowa w pobożnej rodzinie Zacharczuków... (9/4/2011)
Święty męczennik Piotr Ohryz­ko urodził się w 1891 r. we wsi Tar­nawatka w powiecie tomaszow... (16/4/2011)
Święty mnich męczennik Ignacy (Bazyluk) urodził się w latach 60. XIX w. w rodzinie Bazyluków... (16/4/2011)
Św. kapłan męczennik Paweł Szwajko urodził się 4 kwietnia 1893 r. w Zabłotcach, powiatu Brody na Wołyniu... (18/4/2011)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer