Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
◇ Βαρύταται κατηγορίαι ἐπὶ αἱρέσει ἐναντίον τοῦ φιλοπαπικοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου. Εἰς μήνυσιν κατετέθησαν εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον ὑπὸ Ὀρθοδόξων σωματείων καὶ πιστῶν.
◇ Βλασφημία διὰ τοὺς μετὰ τὸ σχίσμα ἀντιαιρετικοὺς ἀντιπαπικοὺς Ἁγίους νὰ τιμᾶται ὁ παπισμὸς ὡς κανονικὴ Ἐκκλησία. Γράφει ὁ π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος ῾Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν.
◇ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος: Νά λέμε μίαν φοράν τήν ἡμέραν τό Σύμβολον τῆς Πίστεως.
◇ Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Μάρκου Μανώλη.
◇ Αἱ αὐθαιρεσίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ζητήματα πίστεως καί ἡ ἀφωνία τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
◇ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος: «Γίνετε ἄν¬θρω¬ποι τῆς Ἀναστάσεως καί μή φοβεῖσθε».
◇ Πατερική ἢ Πατρομάχος ἡ «μεταπατερική θεολογία». Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση.
◇ Ὀρθόδοξον τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τήν Μολδαβίαν.
◇ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τούς Θεολογικούς Διαλόγους μετά τῶν ἑτεροδόξων.
◇ Πάσχα τό τερπνόν. Τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου.
◇ Νέος Ἡγούμενος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ Εὐβοίας.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καὶ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τὸ φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης