Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 13.5.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Τουρκικὸς ἐπίτροπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ πράξις τοῦ 1928!

➢ Καταιγισμὸς ἀντιδράσεων ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος.

➢ «Ὁμοφωνία» καί «Αὐθεντία» τῆς Μελλούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρσενίου, Γέροντος Ἱ. Κελλίου «Παναγούδα» (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου) καί τῆς συνοδείας.

➢ Μεταπατερικός οἶστρος καί διαβολή κατά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη.

➢ Μικτοὶ γάμοι: Ὁ Δούρειος Ἵππος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Ὁ Ἱεροσολύμων, τό Αὐτοκέφαλον καί ὁ Οἰκουμενισμός ἀκυρώνουν τήν Μ. Σύνοδον. Τοῦ κ. Διονυσίου Πελέκη τοῦ Ἀλεξίου, δικηγόρου Ἀθηνῶν.

➢ Ἐγκατάλειψις τῆς Ἱεραποστολῆς χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

➢ Ἡ Εὐρώπη ὑποκλίνεται εἰς τὸν αἱρεσιάρχην Πάπαν!

➢ Ἡ Κυβέρνησις ἐξυφαίνει σχέδιον χωρισμοῦ Πολιτείας – Ἐκκλησίας!

➢ «Ὅλα εἶναι συμφωνημένα»

➢ Μία Ἐκκλησία, δύο παραδόσεις;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης