Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 9.2.2024
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΟ Ν/σ ΩΣ ΠΕΔΙΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ. Μὲ 500.000 ὑπογραφὰς νὰ παρέμβη ἡ Ἐκκλησία, ὡς προβλέπει τὸ ἄρθρον 73 τοῦ Συντάγματος. Γράφουν οἱ:  Γέροντες Παΐσιος Μοναχὸς Καρεώτης καί Ἐπιφάνιος Μοναχὸς Καψαλιώτης.

➢ Μαῦροι Βουλευταὶ συνοδοιπόροι ΛΟΑΤΚΙ. Ἔκδικος καί τιμωρός. Ἀντέρως, Ἀλάστωρ, Ἀλητήριος, Ὀλέθριος. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κοσμίδης.

➢ Ἀντισυνταγματικὸς ὁ «γάμος» τῶν Ὁμοφυλοφίλων. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Κων. Σέργιος, Δικηγόρος ΑΠ-ΣτΕ ἐ.τ., Συγγραφεύς-Ἀρθρογράφος.

➢ Βουλευταὶ πειθήνια ὄργανα τοῦ κ. Σκέρτσου. Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος.

➢ «Ἡ Ἐκκλησία καὶ βαρύτατας τιμωρίας ἐπέβαλεν εἰς τοὺς ἄρχοντας τῆς Πολιτείας». Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Συνοδικαὶ «πρὸς τὸν λαό» ἀνακοινώσεις μὲ προσθαφαιρέσεις. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Β. Ἐμμανουήλ, Ἱεροψάλτης.

➢ Ὑπερατλαντικὴ πίεσις ὑπὲρ τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Γράφει ὁ κ. Ἀ. Παπαγιάννης, Ἰατρός.

➢ Ὅταν ὑψηλόβαθμοι τέκτονες γίνωνται ὀφφικιάλιοι τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου! Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀβέρκιος.

➢ Ψήφισμα κληρικῶν Ἱ. Μ. Χίου κατὰ τοῦ νομοσχεδίου διὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους.

➢ Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ Διαμαρτυρίας διὰ τὸ ἐπικείμενον νομοσχέδιον περὶ «γάμου καὶ τεκνοθεσίας ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν». ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΑΜΙΑΣ.

➢ Τὰ Χριστιανικὰ Σωματεῖα τῆς Λαρίσης συναντοῦν τοὺς Βουλευτάς. Ἂς τὸ πράξουν ὅλα ἀνὰ τὴν ἐπικράτειαν.

➢ Μακαριώτατε, Σᾶς διέσυραν! Ταπεινώνουν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ σιωπᾶτε! Ἀντὶ ἐκπροσώπου τῆς ΔΙΣ εἰς τὴν Βουλήν, ἀντιπρόσωπος τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς παρελάσεως!

➢ Ἱστορικὴ ἀπόφασις.

➢ Ὁ σεβασμὸς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν προϋποθέτει σεβασμὸν εἰς τὴν διδασκαλίαν της. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ νομιμοποίησις μιᾶς ἁμαρτίας εἶναι αἵρεσις καί τό ἐπιτίμιον ὁ ἀφορισμός.   Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, πρ. Ἀν. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

➢ Ἡ ἀγωγὴ τῶν συγχρόνων νέων, κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας. Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ Ἱερατικὴ Σύναξις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων: «Ἀποχὴ σημαίνει ὑπερψήφισις».

➢ Ὁ γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων θὰ στοιχίση ἀκριβὰ εἰς τὸν κ. Μητσοτάκην. Γράφει ὁ Δρ Γεώργιος Τσακαλίδης.

➢ Καμμία νομιμοποίησις τῆς Κυβερνήσεως μὲ 40% ἀποχή. Γράφει ὁ κ. Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος.

➢ Ὑπουργοὶ ἐκβιάζουν Βουλευτὰς! ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ «ὡς «Δεκανίκια».

➢ Ἀντισυνταγματικὸς ὁ «γάμος» ὁμοφυλοφίλων.

➢ Τὸ νομοσχέδιον μᾶς ἐπιστρέφει εἰς τὴν εἰδωλολατρικὴν ἐποχήν.

➢ Ἐβανδαλίσθη ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης.

➢ «Πυρὰ» Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

➢ Ὑπουργὸς παρακάμπτει τὴν Βουλήν.

➢ Ἡ διάψευσις τοῦ μαρξισμοῦ. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Κεφαλληνιάδης, Διδάσκαλος Γ΄ Ἀρσακείου – Τοσιτσείου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἑκάλης.

➢ Λύση σὲ σταθερὲς ἀξίες! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. Ἡ ὀνομασία «Πάτερ». Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

➢ Ἡ τήρησις τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ξεσκεπάζοντες τὸν δούρειον ἵππον τῆς Οὐνίας. Ἅγιος Ἀλέξιος Τὸθ (St. Alexis Toth 1854-1909). Ὁ ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ἀμερικήν.

➢ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀγγλικανῶν «κατὰ» Μητροπολίτου Μεσογαίας.

➢ Τὰ ἐγκώμια δὲν θὰ Σᾶς σώσουν, Σεβασμιώτατε.

➢ Ποία εἶναι ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας; Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.

➢ Οἱ ὑπαίτιοι τῶν δεινῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης