Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 13.2.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἡ ἀντιπαπικὴ ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην.

Προσευχόμεθα ἀλλὰ καὶ ἐπαγρυπνοῦμεν.

Ἡ ἄρνησις τοῦ βουλευτικοῦ Ὅρκου. Προηγούμενα καὶ παρεπόμενα. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Οἱ μαχηταὶ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (1910 -1982) καὶ Δημήτριος Παναγόπουλος (1916 - 1982). Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.

Σεβ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας: Διατὶ κατὰ τὸ Τριῴδιον πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν τὰς καρναβαλικάς - εἰδωλολατρικὰς ἐκδηλώσεις.

Ἀπαρχὴ ἀποδομήσεως τοῦ ὑπάρχοντος πλαισίου Κράτους - Ἐκκλησίας ὁ πολιτικὸς ὅρκος τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς Κυβερνήσεως. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Χριστιανοί φῶς τοῦ κόσμου ἤ κοσμικοί Χριστιανοί; Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος.

Μηνύματα «προοδευτικότητος» ἀπὸ Μητροπολίτας. Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου.

Ἡ “συμβολὴ” τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´, εἰς τάς φιλενωτικάς ἐνεργείας τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Γέρων Στέφανος μοναχὸς Δανιηλαῖος.

Τὸ μεγαλεῖον τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Κρίσιμα θέματα συνεζητήθησαν ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου Κύπρου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης