Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 4.10.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΟ «ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΝ» ΗΔΗ ΚΕΚΡΙΤΑΙ! ΟΜΟΦΩΝΟΙ ΑΙ 13 ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ ἀναλάβη τὰ ἀτοπήματα τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Οἱ δικαστικοὶ λειτουργοὶ τοῦ ΣτΕ εἶναι σωφρονέστεροι τῶν Ἀρχιερέων καὶ τῶν θεολόγων. Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός ὁ τοῦ φιλαδέλφου, τ. Ἀρχιγραμματεύς Ἱ. Κοινότητος.

➢ Βαίνομεν καὶ πρὸς Ἐκκλησιαστικὴν μειοδοσίαν; Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ Παναγιώτατε, ἀναταράσσετε τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην π. Βαρθολομαῖον. Tοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου.

➢ Προσφώνησις πρὸς τὸν Κιέβου κ. Ὀνούφριον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Δρ. Νικολάου Σαββοπούλου, τ. ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρ. Ἕνωσιν.

➢ Καταιγιστικαί ἐξελίξεις· προσῆλθον οἱ μάγοι μέ τά δῶρα.

➢ Μόνον ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» καί ἡ «Ἕνωση Ἀθέων» εἶναι ὑπέρ τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τά Θρησκευτικά, ὄχι τό ΣτΕ. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

➢ Εἰς τί ὠφελεῖ τὸ ἀλλοπρόσαλλον «ἀνεβοκατέβασμα» ἡγητόρων κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἀπόσυρση ΤΩΡΑ τῶν Θρησκευτικῶν Γαβρόγλου!

➢ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Εὐρώπης. Ἕνα σχέδιον εἰς ἐξέλιξιν, ποὺ δὲν δικαιολογεῖ τὴν ἀδιαφορίαν ἢ τὴν ἄγνοιάν μας. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Βολουδάκης.

➢ Ἀντίρρησις εἰς «Θεολογική ἀπάντηση σέ σύγχρονους προβληματισμούς» τοῦ Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Φραγκάκη. Τοῦ μοναχοῦ Παϊσίου Καρεώτου.

➢ Ὅταν ἡ σέκτα ὑποτάσση Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

➢ Μεγάλη εὐκαιρία ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ.

➢ «Καιρός»: Ἀντίθετος ἡ ἀπόφασις μὲ τὴν ἐπιτροπὴν τῆς Ἱ. Συνόδου. ΔΙΣ καὶ ΠΕΘ συμπλέουν εἰς τὸ κρίσιμον ζήτημα. Σπουδαία ἀπόφασις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὰ Θρησκευτικά.

➢ Ἀναίμακτον μαρτύριον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Περὶ θανάτου Λόγος Παραμυθητικός. Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ζ΄ 11-16). Νικηφόρος Θεοτόκης Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχανίου, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης