Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 21.9.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ, ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ». Πρό αἱματηρῶν θρησκευτικῶν συγκρούσεων εἰς Οὐκρανίαν; Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεύς Μακρυγιάννης.

➢ Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΙΤΙΑ ΣΥΜΦΟΡΩΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Σεβ. Κυθήρων: Τὸ Φανάρι προκαλεῖ σάλον καὶ ταραχὰς μὲ τὴν ἀθέτησιν μάλιστα τῶν ἰδικῶν του ἀποφάσεων.

➢ Οἱ Δωδεκανήσιοι ἀπαντοῦν εἰς τοὺς βικαρίους τῆς Νέας Ρώμης.

➢ Τὰ νέα θρησκευτικὰ ἀσκοῦν ὁμαδικὸν προσηλυτισμόν. Πορίσματα Ἡμερίδος «Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὰ νέα θρησκευτικά. Ἡ ἑπόμενη μέρα».

➢ «Τὸ πραξικόπημα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κατὰ τῶν ἀποφάσεων τῆς Δικαιοσύνης καὶ τρόποι ἄμυνας ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καὶ μαθητῶν». Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Ἄνδραλης, δικηγόρος.

➢ Ἡ μόνη «θεόπνευστος» λύσις διὰ τὸ Οὐκρανικόν εἶναι...

➢ Μὲ συνυπαρξιακὰ εὐφυολογήματα, δικαιολογοῦν τὰ συγκρητιστικὰ ἀτοπήματα. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Δήλωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας διὰ τὴν παράνομον εἰσπήδησιν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὸ κανονικὸν ἔδαφος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.

➢ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΟΥΣ. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.

➢ Γενικευμένη ἡ δῆθεν ἀναθεώρησις τῶν Φακέλων Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Τάτσης, θεολόγος.

➢ Ἐπιμένουν εἰς τὸ «πάσης Μακεδονίας».

➢ Τό μεγαλεῖον τῆς ταπεινώσεως. Γράφει ὁ Μοναχός Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.

➢ Οἱ ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ Οὐκρανία ὠθεῖται εἰς θρησκευτικὸν ἐμφύλιον. Τοῦ κ. Βασίλη Ξυδιᾶ, θεολόγου.

➢ Οὐκρανικὸς τύπος: Ἐχρηματίσθη ὁ κ. Βαρθολομαῖος!

➢ Δημόσιον σχολεῖον: ἀντίδρασις ἐδῶ καὶ τώρα εἰς τὴν ἀποδόμησιν! Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας.

➢ Σχολεῖον καὶ Ἐκκλησία εἶναι ἀδιαχώριστα! Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου, Θεολόγος - Φιλόλογος, τ. Δ/ντὴς Λυκείου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης