Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 1.12.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Νὰ συνασπισθῶμεν ΟΛΟΙ μὲ βάσιν τὴν Συνοδικὴν Γνωμοδότησιν δι’ ἀποτροπὴν τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων. Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος, θεολόγος.

➢ Γνωμοδότησις πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον. Γάμος καί υἱοθεσία ὁμοφύλων ζευγαριῶν. Τοῦ κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου, Εἰδικοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλλάδος.

➢ Ὁ νέος "Παναγιώτατος"  εἰσοδεύεται εἰς τὸ "Oman-gate" τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς;

➢ Ἐπιστολὴ Ἀδελφότητος «Ο ΣΩΤΗΡ».

➢ Κρίνονται τά γραφέντα, ὄχι τά πρόσωπα.

➢ “Ἀδελφότης Σωτήρ”: Ἀτέκμαρτον “ἀλάθητον” - “πρωτεῖον”. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κοσμίδη.

➢ Διευκρινηστική ἀπάντησις. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη.

➢ Ὁ «Σύριζα» κατέρρευσε σύρριζα. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως - Ἐκδότου.

➢ Τεράστιον παράνομον τζαμὶ εἰς Μέγαρα.

➢ Ἡ Ἱ. Κοινότης θὰ παρακολουθῆται;

➢ Ἡ ὑλιστικὴ ἐκκοσμίκευσις ἀπορρίπτει τὴν ὕπαρξιν τῆς ψυχῆς. Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ Τὰ περὶ “Οὐκρανικοῦ διακανονισμοῦ” διὰ τὸ ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας εἰς Οὐκρανίαν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ ἄμβλωσις εἶναι φόνος ἐκ προμελέτης! Μία πρότασις διὰ τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα. Τοῦ κ. Γεωργίου Δαλαμάγκα, Ἰατροῦ Καρδιολόγου, Διδάκτορος ΑΠΘ – Συγγραφέως.

➢ Πληρώνεις μὲ τά… δεδομένα σου; Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ «Τὸ βέτο καὶ ἡ Γερμανὸ-Γαλλικὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση». Τοῦ κ. Σάββα Ἰακωβίδη.

➢ Σύνοδος νά ἀποκηρύξη τόν Κων/λεως. Γράφει ὁ Σεβ. Ἀσκάλωνος Νικηφόρος.

➢ Καταγγελία πρός Ἱ. Μ. Γερμανίας.

➢ Τὸ “σύστημα τῆς τηλεποιμαντορίας”.

➢ Μαγεία ἀπὸ τὸν Κων/λεως;

➢ «Ἀρχιμ. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος -  Ὁ Ἅγιος Ποιμένας τῶν Πατρῶν».  Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβυτέρος π. Εὐάγγελος Κ. Πριγκιπάκης, Δρ. Θ.- Δρὸς Φ. Καθηγητὴς τοῦ Προτύπου Γυμνασίου Πατρῶν.

➢ Ἡ μίμησις τῶν Ἁγίων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. «Ἡ προσκύνησις τῶν Ἁγίων». Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

➢ Μὲ πολλὴν ἀγανάκτησιν!!! Διὰ τὴν δυνατότητα τεκνοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους!!!

➢ Τὸ «Κέντρο Μέριμνας Οἰκογένειας καὶ Παιδιοῦ» καὶ τὰ σχολικά του προγράμματα. Τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν.

➢ Ἀκολουθοῦμεν τὸν συρμόν ἢ μένομεν πιστοὶ εἰς τάς ἀρχάς μας; Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

➢ «Καταργῆστε τόν «Καποδίστρια» καί τόν «Καλλικράτη» καί ἀνασυστῆστε τίς Κοινότητες καί τήν τοπική ἄμεση δημοκρατία». Γράφει ὁ κ. Μελέτης Ἠ. Μελετόπουλος, Διδάκτωρ Οἰκονομικῶν καί Κοινων. Ἐπιστημῶν Πανεπιστημίου Γενεύης.

➢ «Ἱερὸ» δικαίωμα καὶ ὑποχρέωσις ὁ βιασμὸς ἀλλοθρήσκων γυναικῶν εἰς τὸ Ἰσλάμ!

➢ Οἰκουμενιστικὴ συμπροσευχὴ εἰς Νεάπολιν.

➢ π. Πρωθυπουργὸς κατὰ νῦν Πρωθυπουργοῦ.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης