Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 24.3.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΥΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ! Ποῖον ἀντίκτυπον ἔχουν αἱ μειοδοτικαὶ πράξεις εἰς τὴν εὐαίσθητον Θρᾴκην; Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχός Βλάσιος.

➢ Ἡ διαρκῶς κλιμακούμενη σύγκρουσις ποῦ θὰ ὁδηγήση; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Ὑπάρχει ἀκόμη Ἱεραρχία εἰς αὐτὸν τὸν τόπον; Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, Θεολόγος.

➢ Μᾶς θέλουν σύμφωνα μέ τό συμφέρον τους. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀντινόης Παντελεήμονος (Π. Λαμπαδαρίου).

➢ Ἀνάγκη ἀξίων κληρικῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ ἐκδίωξις ἀπὸ τὴν Λαύραν τοῦ Κιέβου ἐπιτείνει τὴν διχόνοιαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ποῖος εἶναι ὁ ἐχθρὸς καὶ ποῖοι οἱ φίλοι μας;

➢ Τὸ ἐσωτερικὸν ἀνθρώπινον σύμπαν. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.

➢ Ἀναζητοῦντες λύσιν 100 ἔτη ἀπὸ τὸ «Παλαιοημερολογιτικόν». Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Καθ. Παν/ου, Παγκόσμιος σύμβουλος ποιότητος.

➢ Αἱ σκοτειναὶ μεθοδεύσεις τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῶν Η.Π.Α. Τοῦ Δρ. Φιλολάου Δημητρίου.

➢ Ἀβέβαιον τὸ μέλλον καὶ ὁ ρόλος τῆς λεγομένης «Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος».

➢ «Μάρτυς μου ὁ Μητροπολίτης Γαβριὴλ τῆς Νέας Ἰωνίας, ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Ἁγίου Ἀμερικῆς».

➢ Ὠμὴ παραδοχὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας τῆς Γερμανίας διὰ μονίμους βλάβας ἐξαιτίας τῶν σκευασμάτων κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ!

➢ Εὐσεβὴς ἢ ὑποκριτής;

➢ Ἀρχιεπίσκοποι «ἐκπλύνουν» φιλομασόνους.

➢ Ἡ ὑποκρισία περισσεύει ἐν ὄψει ἐκλογῶν.

➢ «Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ» ὁ δεδηλωμένος Σιωνιστής;

➢ Ἀγάπη στὴν Πατρίδα; Ναί! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Ἑτοιμάζουν τόν παγκόσμιον «ἡγέτην». Γράφει ὁ κ. Μαρῖνος Σπηλιόπουλος, Βιομαθηματικὸς.

➢ Πολῖται καὶ πολιτικοί «Πολιτική: Ἕνας ἀγώνας συμφερόντων μεταμφιεσμένος σὲ  διαγωνισμὸ ἀρχῶν» Ambrose Bierce.

➢ Δαμασκηνοῦ Στουδίτου: «Ἐξήγησις τοῦ Πάτερ Ἡμῶν…». Διασκευή: Ἰωάννου Β. Κωστάκη.

➢ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπανάστασιν καὶ τὴν καταστροφὴν τῆς Χίου (1822). Ἡ Ἐπανάστασις καί ἡ καταστροφή τῆς Χίου μέ βάσιν τάς ἱστορικάς πηγάς καί τήν παγκόσμιον βιβλιογραφίαν. Ὑπό Δρ. Ἱστορίας Μαρίας- Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου.

➢ Ἡ οἰκογένεια κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ., Συντονιστής Ἐκπαιδ/κοῦ Ἔργου Θεολόγων Ἀττικῆς.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

➢ Ἡ ἔννοια τῆς τιμωρίας εἰς τὸν θεολογικὸν λόγον. Γράφει ὁ κ. Γεώργος Θ. Ποντίκας Δημοσιογράφος - Συγγραφεύς.

➢ Ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Κουτσιμπός, Δημοσιογράφος

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης