ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης 6:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία 6:30 π.μ.

Λιτάνευσις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης καί τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρηνης ἐν τῷ ὁμωνύμῳ παρεκκλησίῳ μετ' ἀρτοκλασίας 6:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία 6:30 π.μ.

Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρηνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία 6:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς “Κυρίας τῶν Ἀγγέλων” 5:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία

(ἡ πύλη θὰ ἀνοίξῃ στὶς 6:30 π.μ.)

Λιτάνευσις εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς “Κυρίας τῶν Ἀγγέλων”Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης