Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 21.2.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ 6Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣτΕ. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ἔχουν ἠθικὸν κριτήριον αἱ ἐκκλησιαστικαὶ ἀποφάσεις; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Τὰ 45 ἔτη Ἀρχιερατείας τοῦ Κρήτης θὰ ἀτιμάση ἡ παρουσία τοῦ Αὐστραλίας; Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη.
➢ «Τὰ Θρησκευτικὰ στὶς Θερμοπύλες τῆς ἱστορίας τους». Σφοδρὴ κριτικὴ τοῦ Γεν. Γραμματέως τῆς ΠΕΘ εἰς τὴν Ν.Δ., εἰς τὴν Ὑπ. Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως καὶ εἰς τὸν Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.
➢ Μόνον δι’ ἐκπτώσεως τῶν Κων/λεως καὶ Ἀθηνῶν θὰ ὑπάρξη λύσις. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.
➢ Νὰ ἀνανήψῃ ὁ Πατριάρχης. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου.
➢ Πρὸς ἕνα καινὸν ἐκκλησιολογικὸν παράδειγμα; Αἱ ἐπιπτώσεις τῆς οὐκρανικῆς αὐτοκεφαλίας.Τοῦ κ. Thomas Bremer, Καθ. Πανεπ. Munster, Γερμανία.
➢ Τὸ Φανάρι δὲν δημοσιεύει τὰ ἔγγραφα, διότι εἶναι πλαστά!
➢ Ὅταν τὸ σκοτεινὸν Παρασκήνιον διαμοχλεύη τὸν Κόσμον ὁλόκληρον. Ἦσαν καὶ μασόνοι οἱ «πατέρες» τοῦ ἀναρχισμοῦ; (Ἔτσι μᾶς λέγουν οἱ ἴδιοι οἱ τέκτονες!).
➢ Μακεδονικαί ἀναμνήσεις καί νοσταλγίαι. Τοῦ Μοναχοῦ ΜΑΞΙΜΟΥ Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου)
➢ Tὸ Ἀμμὰν εἶναι ἡ τελευταία εὐκαιρία δι’ ἑνότητα. Γράφει ὁ Δρ. Χαράλαμπος Μηνάογλου.
➢ Πρῶτος τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν 25ην Φεβρουαρίου θὰ εἶναι ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
➢ Οὔτε μὲ τὸν Ἄρειον, οὔτε μὲ τοὺς μουσουλμάνους πιστεύομεν εἰς τὸν ἴδιον Θεόν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ρωσία – Τουρκία. Μία ἄστατος καὶ ἀπρόβλεπτος σχέσις ἀγάπης καὶ μίσους. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
➢ Ποῦ πηγαίνει ὁ κόσμος; Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
➢ «Οἱ λαϊκοὶ χειροτονοῦντες στὴν Καλαμαριά!» Τοῦ κ. Παναγιώτη Ἀντ. Ἀνδριόπουλου
➢ Πανηγυρισμοὶ ἐν μέσῳ διώξεων!
➢ Ἐρωτήματα πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἱερώνυμον.
➢ Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Προτεστάνται ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας.
➢ Γελᾷ δ’ ὁ μωρὸς κἄν τί μὴ γελοῖον εἶ; Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
➢ «Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς... εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε». Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω (Α΄ Κορ. η΄ 8, θ΄ 2). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχάν, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2295 - ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης