Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 4.9.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (1924-1994):Ἡ σημασία του διά τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί ζωήν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.

➢ Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἀκυρώνει τὴν Συνοδικὴν Πρᾶξιν; Οὔτε αὐτὴν τὴν φορὰν συνεκλήθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου!

➢ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «μὲ ποιὸ θράσος ζητᾶτε τὴν κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν, τῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασμοῦ;».

➢ Σχόλιον εἰς τήν «οἰκολογικήν» ἐγκύκλιον τοῦ «Πάπα» Φραγκίσκου.

➢ Ὁ Παύλειος λόγος ποὺ ἀναιρεῖ τὴν κακοδοξίαν τοῦ Παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Σεβ. Ἀρχ. Κρήτης: «Ἀναγκαῖος σήμερα ὁ ἁπλὸς γάμος».

➢ Σεβ.Μητρ. Κονίτσης: «Ἡ Χειμάρρα ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνει Ἑλληνική».

➢ Συνομιλίαι τοῦ Μακ. Πατρ. Ἀλεξανδρείαςκαὶ τοῦ Μακ. Πατρ. Ρωσίας.

➢ Ἑλκυστικὴ ταπείνωσις καὶ ἁπλότης. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας.

➢ Τὸ θαῦμα τῆς Παναγίας εἰς Ὀρχομενόν. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Ζιόμπολα.

➢ Τὸ Ἰσλὰμ ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα λόγῳ ἐσφαλμένων χειρισμῶν.

➢ Ἀνακοινωθὲν τῆς Δ.Ι.Σ. Αὐγούστου 2015.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης