ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ

 

ριθ.  Πρωτ. 46                                                                       Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 4ῃ Αὐγούστου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  173η

ΘΕΜΑ: «Αὔγουστος :  Ὁ μήνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου»

 

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

Ὅλοι οἱ μῆνες τοῦ χρόνου ἔχουν τὶς ὀμορφιές τους καὶ τὰ καλά τους. Ὅμως, ὁ Αὔγουστος, ἡ καρδιὰ τοῦ καλοκαιριοῦ, ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη χάρη καὶ εὐλογία. Γιατὶ ὁλόκληρο τὸν μῆνα αὐτό, ἰδιαιτέρως δὲ τὶς δέκα πέντε πρῶτες ἡμέρες, τιμᾶται τὸ σεπτὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μας. Μὲ τὴν μεγάλη καὶ τὴν μικρὴ  Παράκληση, ποὺ ψάλλονται ἐναλλάξ τὰ βράδυα τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ προσφύγουν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο γιὰ ὅλα ὅσα τοὺς ἀπασχολοῦν. Καὶ Ἐκείνη ὅλους τοὺς ἀκούει, γιὰ ὅλους δέεται στὸν Υἱό Της τὸν Κύριο Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, καὶ ὅταν κρίνῃ, προσφέρει "τὸ δώρημα πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως". Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ, πὼς ἡ Ἱερὰ Παράκληση δὲν ψάλλεται τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (5 Αὐγούστου), ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (14 Αὐγούστου).

-Β-

Εἶναι πολὺ συγκινητικὸ νὰ βλέπῃ κανεὶς τοὺς χριστιανοὺς νὰ συμμετέχουν στὶς "Παρακλήσεις". Ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἡλικιωμένοι καὶ νεώτεροι, νέοι, νεάνιδες καὶ παιδιά, προσεύχονται καὶ πολλοὶ συμψάλλουν τὰ ὡραῖα καὶ κατανυκτικὰ τροπάρια τῶν κανόνων τῆς Μεγάλης καὶ τῆς Μικρῆς Παρακλήσεως. Ὅλοι νοιώθουν μεγάλη οἰκειότητα πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἐπειδὴ εἶναι ἡ στοργικὴ Μητέρα, ἡ Προστάτις καὶ βοηθὸς στὶς δυσκολίες καὶ στὰ προβλήματα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ δεχθῇ τὸ μήνυμα ὅτι θὰ γινόταν ἡ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Καὶ παρὰ τὸ ὅτι ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της τὴν ἐχαρακτήρισε "Κεχαριτωμένη", δηλαδή προικισμένη ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ πολλὲς καὶ ἐξαιρετικὲς χάρες, καὶ ὡς "εὐλογημένη ἐν γυναιξί", δηλαδὴ εὐλογημένη ὅσο καμία ἄλλη γυναῖκα, ἡ Παναγία παρέμεινε ταπεινή, ἕτοιμη πάντοτε ν' ἀκούῃ τοὺς ταπεινοὺς καὶ πονεμένους ἀνθρώπους.

-Γ-

 Ναοὶ μεγαλοπρεπεῖς καὶ φτωχὰ ἐξωκκλήσια καὶ Ἱερὰ Μοναστήρια δέχονται πάντοτε, ἰδιαιτέρως τώρα τὸν Δεκαπενταύγουστο, πλήθη ἀνθρώπων. Ἡ Παναγία τῆς Τήνου, ἡ Ἑκατονταπυλιανὴ τῆς Πάρου, ἡ Παναγία ἡ Σουμελιώτισσα στὸ Βέρμιο, ἡ Τρυπητὴ στὸ Αἴγιο, ἡ Γηροκομίτισσα στὴν Πάτρα, ἡ Παναγία στὸ Μέγα Σπήλαιο καὶ στὴν Ἁγία Λαύρα καὶ στὴν Μονὴ Εἰκοσιφίνισσας, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ πάμπολλα ἱερὰ σεβάσματα τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ Παναγία στὴν Μονὴ Μπαλουκλῆ καὶ τῶν Βλαχερνῶν στὴν Πόλη τῶν ὀνείρων μας, στὴν Κωνσταντινούπολη. Δὲν γνωρίζω γιατί, ἀλλὰ ὅλοι νοιώθουμε μιὰ σιγουριὰ καὶ μιὰ γαλήνη ψυχική, ὅταν εἴμαστε κοντὰ σ' ἕνα ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Παναγίας μας. Εἶναι χάρη καὶ εὐλογία Θεοῦ !

-Δ-

Αὐτὴ τὴν σιγουριὰ καὶ τὴν γαλήνη νοιώθουμε ὅταν βρισκώμαστε στὸ πανάρχαιο αὐτὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Μολυβδοσκέπαστης, ποὺ τὰ τελευταῖα κυρίως χρόνια παρουσιάζει μιὰ θαυμαστὴ ἄνθηση. Μὲ τὴν θαυματουργὴ Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, μὲ τὸν τάφον τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, μὲ τὴν κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ τὸ ὄμορφο καὶ ἥμερο περιβάλλον προσελκύει πολλοὺς χριστιανούς, τόσο ἀπὸ τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Εἶναι, θὰ λέγαμε, ἕνα Πανελλήνιο προσκύνημα στὴν παραμεθόριο τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος. Μέχρι τώρα ἔχει δεχθῆ τὰ πλήγματα ξένων ἐπιδρομέων, μὲ τελευταίους τὰ ναζιστικὰ στρατεύματα τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, ποὺ ἔκαψαν τὰ κελλιά, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Μὲ τὴν χάρη, ὅμως, τῆς Παναγίας, τὸ Μοναστήρι ξαναγεννήθηκε ἀπὸ τὴν τέφρα του. Δόξα τῷ Θεῷ !

-Ε-

Ἐδῶ, λοιπόν, κάθε χρόνο τελεῖται Ἱερὰ Ἀγρυπνία, τὴν ὁποία ἔχει καθιερώσει ὁ μακαριστὸς Ἱεράρχης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. Σὺν Θεῷ, θὰ γίνῃ καὶ ἐφέτος. Ἔτσι, τὴν παραμονή, Πέμπτη, 14 Αὐγούστου 2014, θὰ ἀρχίσῃ ἡ Ἀγρυπνία στὶς ἐννέα (9) τὸ βράδυ, ἀφοῦ προηγουμένως θὰ ψαλῆ τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Ἡ Ἀγρυπνία θὰ τελειώσῃ τὸ πρωῒ τῆς 15ης Αὐγούστου, γύρω στὶς 5.30 π.μ. Ἀργότερα θὰ τελεσθῆ καὶ Δεύτερη Θεία Λειτουργία.

Ἐλᾶτε νὰ συμπροσευχηθοῦμε καὶ νὰ συμπαρακληθοῦμε. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους. Ἡ Παναγία Σκέπη μας καὶ Βοηθός. 

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α ΣPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης