ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΣΑΜΑΡΑΝ

Ἐν Κυθήροις τῇ 18ῃ Ἰουνίου 2014

Ἀριθ. Πρωτ.: 496

Ἐξοχώτατον Κύριον
Ἀντώνιον Σαμαρᾶν
Πρωθυπουργόν
Μέγαρον Μαξίμου
Ἀθήνας

Ἐξοχώτατε κ.Πρωθυπουργέ,

Σᾶς εὔχομαι καλή ὑγεία καί δύναμι στά ὑψηλά καί εὐθυνοφόρα καθήκοντά σας.

Ὁ ἑορτασμός τῆς Παγκόσμιας «Ἡμέρας Περιβάλλοντος» μοῦ ἔδωσε τήν ἀφορμή νά ἀπευθυνθῶ στόν ἁρμόδιο Ὑπουργό Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ.Ἰωάννη Μανιάτη γιά τό πολύκροτο καί πολυσυζητημένο θέμα τῆς καταστροφῆς τῶν χημικῶν ὅπλων τῆς Συρίας ἐν πλῷ, ἐπάνω σέ εἰδικό πλοῖο - ἐργοστάσιο, στήν καρδιά τῆς Μεσογείου, διακόσια μίλια νοτιοδυτικά τῆς Κρήτης. Ὅπως γνωρίζετε, πρόκειται γιά μιά ἄκρως ἀνησυχητική καί ἀπειλητική γιά τό οἰκοσύστημα, τούς θαλάσσιους φυτικούς καί ζωϊκούς ὀργανισμούς καί τίς ἀνθρώπινες ζωές διαδικασία.

Αὐτή ἡ φοβερή ἀπειλή, πού δέν ἀπέχει πολύ ἀπό τόν χρόνο ὑλοποιήσεώς της, κρατάει ἀνάστατα τά νησιά μας: Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα, ἀλλά καί τούς κατοίκους τῆς νότιας Πελοποννήσου, τῆς μεγαλονήσου Κρήτης καί τῆς γύρω περιοχῆς. Γιατί δέν εἶναι μόνο ὁ μολυσμός καί ἡ καταστροφή τῶν ἐμβίων θαλασσίων ὄντων καί τῶν ὑδάτων τῆς θαλάσσης, ἀλλά καί οἱ σοβαροί κίνδυνοι γιά τήν ὑγεία ἐντοπίων καί ξένων - τουριστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐν ὄψει τῶν ἐγκυμονούντων κινδύνων καί ἀπειλῶν ματαιώνουν τήν προσέλευσί τους στά νησιά καί τήν περιοχή μας γιά τήν ἐρχόμενη θερινή σαιζόν.

Πληροφορούμεθα ὅτι ἡ γειτονική μας χώρα Ἀλβανία ἀπέτρεψε δυναμικά ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καί τά περί τήν Μεσόγειο γειτνιάζοντα Κράτη θά εἴμαστε τά θύματα; Ἄς ἀναλάβουν οἱ κατασκευαστές καί προμηθευτές τῶν καταστροφικῶν αὐτῶν ὅπλων νά διευθετήσουν τήν παντελῆ ἐξουδετέρωσίν των μακριά ἀπό τίς περιοχές καί τίς θάλασσές μας.

Καί κάτι ἄλλο κύριε Πρωθυπουργέ. Παρακολουθοῦμε τόν τιτάνιο ἀγῶνα σας γιά τήν βελτίωσι τῶν μέτρων καί συνθηκῶν ζωῆς τῶν βαρύτατα πληγέντων ἀπό ἐπαχθεῖς φορολογίες καί περικοπές μισθῶν καί συντάξεων συμπατριωτῶν μας. Λάβετε, σᾶς παρακαλῶ, ἔκτακτα καί κατεπείγοντα μέτρα γιά νά προλάβετε τά ναυάγια καί τούς καταποντισμούς τῶν ἐν ἀπογνώσει εὑρισκομένων συνανθρώπων μας.

Προσέξατε, ὅσο ποτέ ἄλλοτε καί τά ἀπό πνευματικῆς πλευρᾶς «χημικά λύματα» καί «ἀπόβλητα». Ἡ ἑλληνική χριστιανική οἰκογένεια βάλλεται πανταχόθεν. Δέν εἶναι μόνο οἱ ἀνεπίτρεπτες περικοπές τῶν τόσο ἀπαραίτητων ἐπιδομάτων καί ἐλαφρύνσεων. Τό χειρότερο καί φοβερότερο εἶναι ὁ κλονισμός τοῦ ἱεροῦ καί θείου Μυστηρίου καί θεσμοῦ τοῦ γάμου μέ τήν προσπάθεια νομιμοποιήσεως ἀθέσμων καί ἀνίερων δεσμῶν, πού διαλύουν τήν οἰκογένεια καί δημιουργοῦν χιλιάδες ἀθώων θυμάτων - τραυματισμένων παιδικῶν ψυχῶν. Τά Σόδομα καί τά Γόμορρα δέν ὑπάρχουν σήμερα στόν παγκόσμιο χάρτη, γιατί τά ἔχουν κατακλύσει τά νερά τῆς Νεκρᾶς θάλασσας, ἔπειτα ἀπό τά φοβερώτατα σοδομικά ὄργια, πού προκάλεσαν τήν ὀργή τοῦ Κυρίου. Ξεφύγαμε ἀπό τόν θεῖο νόμο καί ἀποπειρώμεθα νά νομιμοποιήσωμε τήν ἀσέβεια, τήν χυδαιότητα, τήν συμβίωσι ὁμόφυλων «ζευγαριῶν», τήν κονιορτοποίησι τῶν πάντων γιά μιά ἔκφυλη, ἀσύδοτη καί ἄσωτη ζωή.

Παρακαλῶ πολύ νά συστήσετε στόν ἀξιότιμο Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ.Λοβέρδο νά ἀσχοληθῆ ἐπισταμένως μέ τά φλέγοντα θέματα τῆς Παιδείας, διότι οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῆς Δημοτικῆς καί Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ἀποπροσανατολίζονται σέ θέματα Θρησκευτικῶν, Ἱστορίας καί Γλώσσας ἀπό τήν ζωντανή Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσι καί δέν παίρνουν τίς ἀπαραίτητες καί ἐγγυημένες γνώσεις γιά τόν καταρτισμό τους. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ πρωταρχική προτεραιότητα τοῦ Υ.ΠΑΙ.Θ. καί ὄχι, ἐάν χτυποῦν οἱ καμπάνες σέ μιά Ὀρθόδοξη Χώρα, μέ συνταγματικά καθιερωμένη ὡς ἐπίσημη τήν Χριστιανική θρησκεία, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, πού εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἁγίας Του Ἀναστάσεως.

Ἐξοχώτατε κ.Πρωθυπουργέ,

Στό συναγερμό, πού ἐσημάνατε, μετά τό μήνυμα τῶν περασμένων ἐκλογῶν, μή ξεχνᾶτε ὅτι πρέπει νά δώσετε ἰδιαίτερη σημασία στό νά μή προσβάλλεται μέ κανένα τρόπο τό ἔμφυτο θρησκευτικό συναίσθημα τοῦ λαοῦ μας σέ θέματα Χριστιανικῆς Πίστεως καί Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως. Νομίζω ὅτι πολλά θά ἐπιτευχθοῦν μέ αὐτόν τόν τρόπο καί κυρίως ἡ παλινόρθωσις τῶν μεγάλων καί διαχρονικῶν πνευματικῶν ἀξιῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους μας.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,
Μέ ἐξαίρετη τιμή καί ἐγκάρδιες εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Σημ. Παραπλήσια ἐπιστολή ἐστάλη καί εἰς τόν Ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως, Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν κ.Εὐάγγελον Βενιζέλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης