Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 15.11.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΛΗ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ. Προκαθήμενος: Νομίζει ὁ Ἱερώνυμος ὅτι θὰ τὸν ἀκολουθήσω; Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.

➢ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΚΥΡΙΟΥ.

➢ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΥΜΩΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Διευθυντοῦ Συντάξεως Ὀρθοδόξου Τύπου.

➢ ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, ΥΠΕΡ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

➢ «Σεβ. Ἀμερικῆς, θέτετε τὸν ἑαυτόν σας ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχ/του π. Κυρίλλου Κωστοπούλου.

➢ «Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς». Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου.

➢ Στηρίζουν τὸ Αὐτοκέφαλον μὲ ἀντικρουομένας ἀπόψεις περὶ ἐφαρμογῆς τῶν Ἱ. Κανόνων. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Κεφαλὴ τῆς ἐπὶ γῆς Ἐκκλησίας ὁ Κωνσταντινουπόλεως; Ὑπὸ κ. Νικολάου Μάννη, ἐκπαιδευτικοῦ.

➢ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ... ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΣ; Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

➢ Πρόγραμμα Σεξουαλικῆς Ἀγωγῆς εἰς Νηπιαγωγεῖα.

➢ Τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀδιαπραγμάτευτον. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γάτος.

➢ Ἄξιοι καὶ ἀνάξιοι κληρικοί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: Δὲν μνημονεύω τὸν Ἐπιφάνιον.

➢ «Λέμε ΟΧΙ στὴν ἀποχριστιανοποίηση τῆς κοινωνίας μας!»

➢ Οἱ Ἱεράρχαι δὲν συνεζήτησαν περὶ τῆς οὐσίας τοῦ «Οὐκρανικοῦ», ἀλλὰ περὶ τῆς «ἡγεμονίας».

➢ Τί ἕπεται μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ «ὀχυροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας»; Τοῦ κ. Κυρὶλ Ἀλεξάντροφ.

➢ Αἱ ΗΠΑ καὶ ἡ περιουσία τοῦ Μαυροβουνίου.

➢ Αἱ μελαναὶ γραφίδες τῶν δημοσιογράφων ποὺ διαστρέφουν τὰ γεγονότα.

➢ Ὁμιλία περὶ τοῦ Ἄφρονος Πλουσίου καὶ περὶ πλεονεξίας. Κυρικὴ Θ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιβ΄ 16-21). Ἠλία Μηνιάτη Ἐπισκόπου Κερνίκης καὶ Καλαβρύτων.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2282 - Πρωτοσέλιδο


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης