Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 18.9.15
 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἕνα προφητικὸν κείμενον τοῦ π. Γ. Μεταλληνοῦ διὰ τὰς ἐπιπτώσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως: Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἀπό ἐλπίς ἔγινεν ἀπειλή.

➢ Ἔχει κανονικὰ δικαιώματα τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰς τὴν Ἄπω Ἀνατολήν; Τοῦ κ. Χρήστου Μπαλόγλου.

➢ Ἅγ. Παΐσιος: «Ὅλοι οἱ ἡγέτες τῆς Ἑλλάδος νά πᾶνε ἐξορία». Γράφει ὁ κ. Βελισσάριος Γ. Γκεζερλῆς, Ἱεροψάλτης - Δρ. Πληροφορικῆς.

➢ † ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, † ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Αἰσθητὴ ἡ ἀπουσία τῶν δύο συγχρόνων προμάχων τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἀπὸ τὴν Στρατευομένην ᾿Εκκλησίαν. Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.

➢ Παραλειπόμενα ἀπὸ τήν Σύν­αξιν τῆς Ἰνδίκτου εἰς τὸ Φανάρι. Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου. 

➢ «Διομολογιακὸς» συγκρητισμὸς εἰς τὴν κοινότητα τοῦ Bose. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Συνάντησις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μὲ τὴν ὑπ. Πρωθυπουργὸν εἰς Χίον.

➢ Προεκλογικόν εὐθυμογράφημα. Του κ. Δημητρίου Νατσιοῦ.

➢ Ὁ τ. Ὑπ. Παιδείας δι’ ὅλα τὰ φλέγοντα ἐκκλησιαστικὰ θέματα.

➢ «Εὔθραστες ἰσορροπίες στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης