Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 8.5.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐνώπιον τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ ἀπαιτήση τὴν πλήρη Αὐτοκεφαλίαν της ἀπὸ τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον. Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Βασιλείου Βολουδάκη, προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων.

Γάμος τῶν ἐν χηρείᾳ κληρικῶν. Ἐρωτήματα εἰς τὴν θεματολογίαν τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου. Γράφει ὁ π. Σαράντης Σαράντος ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Τὰ ἀληθινὰ πρότυπα τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν

Ἀπάντησις εἰς ἀποτειχισθέντα θεολόγον. Τοῦ Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Μέγας Ἀθανάσιος», Τορόντο, Καναδᾶ.

Τὸ ὁμολογιακὸν φρόνημα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη ἔναντι τοῦ Παπισμοῦ. Τοῦ κ. Βασιλείου Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ὑπογραφαὶ Ἁγιορειτῶν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ἡ «μάχαιρα τοῦ πνεύματος»: Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980).

Ἡ Ρωσία τοῦ σήμερα, εἶναι ἡ Ἑλλάδα τοῦ χθές.

Νάρκη εἰς τὰ θεμέλια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου!

Ἀρχιεπ. Κύπρου: Θά ἀναζητοῦμεν ἕως τέλους τούς ἀγνοουμένους.

Σεβ. Μητρ. Ἠλείας: «Νὰ ἔλθουν τὰ παιδιὰ στὸν Χριστό».

Μακ. Πατριάρχης Ἀντιοχείας: «Τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων εἶναι ἕνα»!».

Ποῖος «ἄδειασε» τὸ ταμεῖον τῆς Ἱ. Μ. Κεφαλληνίας;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης