Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 15.4.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ τοῦ π. Φιλοθέου πρὸ τὸν π. Μᾶρκον «Μὴ εὕρουν αἰτίας καὶ ἐμποδίσουν νὰ δημοσιεύεται ὁ Ο.Τ.».

➢ Ὁμολογία καὶ ἀπολογία δι’ ἀπόκρουσιν συκοφαντιῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα ἐξυπηρετεῖ μόνον τὸ Βατικανόν.

➢ Εἰς τὴν Λέσβον ὁ Πάπας καὶ οἱ ἄλλοι ἄθεοι. Ὅλοι κερδίζουν, χαμένη ἡ Ὀρθοδοξία. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.

➢ Ἄστοχος καὶ ἐσφαλμένη ἡ ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ.

➢ «π. Μᾶρκε, ὁ Ἅγιος Πορφύριος σέ ἀγαποῦσε πολύ».

➢ Μακαριώτατε Πατριάρχα, μόνον οἱ ἔνοχοι σιωποῦν!

➢  Ὁ «Ο.Τ.» ἀποκαλύπτει.

➢ Τά ἀποκαλυπτήρια μιᾶς ἐξυφανθείσης συγκαλύψεως! Περὶ τῆς «ἀντι»-Ἡμερίδος τῆς Θεολ. Σχολῆς. Τοῦ Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου.

➢ Ὅταν ὁ Ὑπ. Παιδείας εἶναι ἄθεος. Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου.

➢ Ἡ δύναμις τοῦ Σταυροῦ. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

➢ Παρέμβασις εἰς τὴν Ἱ. Σ. τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἠλία Μπάκου, δρ. Θεολογίας.

➢ Ἐπέρχεται ἰσλαμοποίησις. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ράπτης

➢ Ἡ Ἱ. Σύνοδος περὶ Κάρτας καὶ ἀποτεφρώσεως.

➢ Ἡ Μεγάλη Σύνοδος πιθανὸς στόχος τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους;

➢ Παράνομα τά πέντε μέλη τοῦ Ι.Ε.Π.

➢ Ἡ Ἄγκυρα ὑφαρπάζει τὴν περιουσίαν τοῦ Φαναρίου!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης