ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης    6:00 μ.μ.
Τὸ ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο θὰ ἀναγνωσθῆ σὲ ἑπτά γλῶσσες

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Ἁγ. Γεωργίου)
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία    7:00 π.μ.
Θά τεθῇ πρός προσκύνησιν τεμάχιον ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρηνης ἐν τῷ ὁμωνύμῳ παρεκκλησίῳ μετ' ἀρτοκλασίας  6:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία    7:00 π.μ.
Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν  Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρηνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία    7:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ (Ἀγρυπνία)
Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἰσαποστόλων καί φωτιστῶν τῶν Σλαύων Κυρίλλου καί Μεθοδίου  10:00 μ.μ. – 4:00 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς “Κυρίας τῶν Ἀγγέλων”    5:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία
(ἡ πύλη θὰ ἀνοίξῃ στὶς 6:00 π.μ.)
 Λιτάνευσις εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς “Κυρίας τῶν Ἀγγέλων”05/05/2013 06:00 μμ - 12/05/2013 10:00 πμ
Τίτλος εκδήλωσης: Διακαινήσιμος Εβδομάδα

Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης