Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ φέρη πρὸς συζήτησιν τὰς ἀποφάσεις τοῦ ΠΣΕ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ζητοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Κονίτσης, Γλυφάδας, Κυθήρων, Αἰτωλοακαρνανίας καί Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως.

Κραυγή ἀγωνίας Ἁγιορειτῶν Πατέρων.

Ἡ στάσις τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἔναντι τῶν φιλοπαπικῶν Πατριαρχῶν καὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Γράφει ὁ Γέρων Σάββας τῆς Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας Ἁγ. Ὄρους.

Συνεφώνησαν διὰ κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα, ὁ Αἱρεσιάρχης Πάπας καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

Συμπεριφοραὶ ὡς ἐκεῖναι πρὸ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἔναντι τοῦ Πάπα. Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου.

Ἡ προσκύνησις τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Σεβ. Γόρτυνος: Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας κατεδίκασαν τὸν Παπισμὸν ὡς αἵρεσιν καὶ τὸν οἰκουμενισμὸν ὡς Παναίρεσιν.

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς καλεῖ τὸ Φανάριον νὰ ἐπανεκτιμήση τὴν στρατηγικήν του καὶ νὰ
προσεγγίση τὴν Ὀρθόδοξον Ρωσίαν.

Τὸ «Πρωτεῖον» κατὰ τὸν Σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον τὸ κυριώτερον ἐμπόδιον διὰ τὴν ψευδοένωσιν Παπικῶν - Ὀρθοδόξων.

Ὁ Σεβ. Φθιώτιδος διὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἁγιορείτου Γέροντος Μωυσέως.

Ἐκτροχιασμοὶ Σεβ. Μητροπολιτῶν καὶ κληρικῶν κατὰ τὰς ἐκλογάς.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης